Ο παπάς με τη βοήθεια των πιστών σηκώθηκε και έριξε τον σταυρό 

με τη δεύτερη προσπάθεια