Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος σχεδόν το 50% των
 αποθεμάτων χρυσού βρίσκεται εντός της χώρας.