Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος σχεδόν το 50% των
 αποθεμάτων χρυσού βρίσκεται εντός της χώρας.

Το υπόλοιπο 50% φυλάσσεται στην Τράπεζα της Αγγλίας, 
στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Ν. Υόρκης και στην Ελβετία.
Τα ελληνικά αποθέματα είναι «μοιρασμένα» κατά 29% στις ΗΠΑ,
 κατά 20% στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατά 4% στην Ελβετία.
Με τον τρόπο αυτό, είναι εφικτή η κάλυψη εθνικών αναγκών σε 
έκτακτες περιπτώσεις.
Το 2017, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, το χρυσό της Ελλάδας 
έφτανε τους 149,1 τόνους και η αξία τους άγγιζε τα 5.261,8
 εκατομμύρια ευρώ.