Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

ΣΟΒΑΡΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 01/01/2019 !! ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ1 Τι αναφέρει απόφαση της υπουργού Εργασίας για την αύξηση στον κατώτατο μισθό και στο κατώτατο ημερομίσθιο του ιδιωτικού τομέα;