Δεν είναι μόνο τα πανέμορφα τοπία. Δεν είναι  μόνο οι μουσικές οι
τρανταχτές, ούτε οι χαμογελαστοί και περήφανοι άνθρωποι.