Οι αεροψεκασμοί είναι μέρος προγράμματος που ονομάζεται «Ασπίδα» ...

... κι υπόκεινται στον ΟΗΕ