Επιμέλεια ρεπορτάζ : Μίνα Γιαννούλη

Φωτογραφίες : Γιάννης Αικατερίνης (gianis)