Ακούμε συχνά από μεγάλες εταιρείες για ενέργειες που εντάσσονται 
στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής τους. Έχει πολύ ενδιαφέρον και