Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018

Ελληνική γλώσσα: Η τελειότητα ενός άλυτου γρίφου

Μόνον η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από το βίο, την αγάπη από τον έρωτα.

"ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ"


Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη
ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν
 αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.”

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Πεζοπορία στα Γεράνεια
Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 περπατάμε στα Γεράνεια όρη