Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Η Σονάτα του Σεληνόφωτος: Από τη ΣΙΚΥΩΝΙΑ ΣΚΗΝΗ (2010)Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΗΗ  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  ΣΥΜΕΤΕΊΧΕ  ΣΤΟ  ΠΡΩΤΟ  ΦΕΣΙΒΑΛ   ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ  ΜΕ  ΜΕΓΆΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Είναι Η Ελληνική


Ἡ Ἑλ­λη­νι­κὴ μὲ τή­ν μα­θη­μα­τι­κὴ δο­μὴ τη­ς εἶναι ἡ γλῶσ­σα τῆς… πλη­ρο­φο­ρι­κῆς καί τῆς νέ­ας γε­νιᾶς τῶν ἐξε­λιγ­μέ­νω­ν ὑ­πο­λο­γι­στῶν, δι­ό­τι μό­νο σὲ αὐ­τή­ν δέν ὑπάρ­χουν ὅ­ρια. (Μπὶλ Γκέ­ϊτς).