Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

Ένας Εν-ΔΙΑ-φέρων, ΔΙΑ-φορετικός, ΔΙΑ-νοητικά, ΔΙΑ-λογισμός

 


 Επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο στην Ελληνική Γλώσσα Μελετώντας κανείς την Ελληνική Γλώσσα, διαπιστώνει εύκολα τον πλούτο της,