Το Σάββατο, 8 Ιουνιου Δωρεάν Σεμινάριο – γιορτή στην Κόρινθο,