Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΄΄Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων΄΄. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, την 27η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για ενημέρωση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα: ΄΄Λήψη απόφασης - πρότασης, περί καθορισμού αριθμού αδειών υπαιθρίου εμπορίου, που πρόκειται να χορηγηθούν, σύμφωνα με τον Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118 Α’), ανά κατηγορία επαγγελμάτων, και προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων΄΄. Κοινοποίηση: 1. Κο. ΔΗΜΑΡΧΟ 2. Κα. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ – ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Π.Ζ. 3. Κο. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ- Τ.Υ.- ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                   


 ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ
                                                                                         


                                                                                                         
          Θέμα: ΄΄Πρόσκληση σε συνεδρίαση  Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων΄΄.

                            

        Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, την 27η Ιανουαρίου  2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00, για  ενημέρωση και λήψη απόφασης   για το παρακάτω θέμα:

          ΄΄Λήψη απόφασης - πρότασης, περί καθορισμού αριθμού αδειών υπαιθρίου   εμπορίου, που πρόκειται να χορηγηθούν, σύμφωνα με τον Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118  Α’), ανά κατηγορία επαγγελμάτων, και προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων΄΄.


     

Κοινοποίηση:
1. Κο. ΔΗΜΑΡΧΟ
2. Κα. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ – ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Π.Ζ.
3. Κο. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ- Τ.Υ.- ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: