Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΄΄Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων΄΄. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, την 27η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για ενημέρωση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα: ΄΄Λήψη απόφασης - πρότασης, περί καθορισμού αριθμού αδειών υπαιθρίου εμπορίου, που πρόκειται να χορηγηθούν, σύμφωνα με τον Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118 Α’), ανά κατηγορία επαγγελμάτων, και προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων΄΄. Κοινοποίηση: 1. Κο. ΔΗΜΑΡΧΟ 2. Κα. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ – ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Π.Ζ. 3. Κο. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ- Τ.Υ.- ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ           
                                                                                                Π Ρ Ο Σ:         

Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

              
 Θ Ε Μ Α  :    "Πρόσκληση   σε   συνεδρίαση ".Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  23η  Iανουαρίου 2015, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατακύρωση αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης προμήθειας οικοδομικών υλικών .
2.Κατακύρωση αποτελέσματος διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων Λουτρακίου – Περαχώρας (Κατουνίστρα, Πράθι & Καρέλη πόλεως Λουτρακίου).
3.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί  κλητηρίου θεσπίσματος Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κορίνθου κατά του κ. Λογοθέτη Κων/νου τέως Δημάρχου.
4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί  προσφυγής  του Δήμου μας κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου.
5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης ακύρωσης του σωματείου ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ’’  κατά Δήμου.
6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την διεξαγωγή έρευνας στο Β΄ Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου περί της μεταγραφής ή μη της μεταβίβασης κυριότητας στο Δήμο μας ακινήτων ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία Ε.Ο.Τ.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                            Ο  Πρόεδρος
Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &
                   Τοπικής Κοινότητας                                     Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος       
                                                          
                                                                                                           Δήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: