Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Δ ι ε θ ν έ ς Φ ε σ τ ι β ά λ Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ώ ν Σ χ ο λ ώ ν 2 5 Μ α ΐ ο υ – 3 1 Μ α ΐ ο υ 2 0 1 3 Λ ο υ τ ρ ά κ ι
Π ό λ ε ι ς, Τ ο π ί ο, Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή Κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά
Θέματα: 1. ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2. ΠΑΛΑΙΟΣ Σ.Σ. ΟΣΕ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
26 Μαΐου: Χαιρετισμός Δημάρχου – Επίσκεψη στους υπό μελέτη χώρους
Δημαρχείο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, ώρα 11:00
27 Μαΐου: Παρουσίαση Εργασιών
Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου, ώρα 19:00
28 Μαΐου: Διεξαγωγή Εργαστηρίου – Παρουσίαση Εργασιών
Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου, ώρα 19:00
29 Μαΐου: Διεξαγωγή Εργαστηρίου – Παρουσίαση Εργασιών
Δυτική Πλατεία Αγίων Θεοδώρων, ώρα 19:00
31 Μαΐου: Έκθεση, συζήτηση και απολογισμός των εργασιών
Δημαρχείο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, ώρα 18:00
Οργάνωση:
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: