Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Σημερινή επιστολή της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ προς τη ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ α.ε.
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ– ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
αργυροκαστρου 17,ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.17342  ΤΗΛ.:210 9911153 FAX:210 9919503


               

2.      Μέλη Δ.Σ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε.
Σημερινή επιστολή της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ προς τη ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ και το Δήμαρχο Λογοθέτη, ο οποίος δείχνει να ζει στον κόσμο του και να μην αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της κατάστασης για τη ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ και το ΣΠΑ ειδικότερα.

  
                                                                    
                                    Προς:   1. Πρόεδρο Δ.Σ. της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε.,   
                  Δήμαρχο Λουτρακίου  - Αγ. Θεοδώρων,  κ. Κ. Λογοθέτη


      
   
                       


ΘΕΜΑ: Συνέχεια της από 17-05-2013 επιστολής μας

κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι,

Παρότι έχουν περάσει τέσσερις (4) ημέρες από την κοινοποίηση της επιστολής του θέματος δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση από την πλευρά σας.

Είναι προφανές ότι η ημερομηνία 24-05-2013 που οριοθετήθηκε από την πλευρά μας είναι ημερομηνία συμφωνίας και όχι ημερομηνία έναρξης συζητήσεων.

Δεν γνωρίζουμε αν και κατά πόσο έχετε εκτιμήσει την κρισιμότητα της κατάστασης.

Εάν πάντως έχετε συγκεκριμένες προτάσεις παρακαλούμε να μας τις κοινοποιήσετε γραπτώς το αργότερο μέχρι αύριο 22-05-2013 προκειμένου να μελετηθούν από την πλευρά μας στον ελάχιστο πια χρόνο που απομένει.


                                            Λουτράκι  21  Μαΐου      2013

          Για την Εταιρεία


                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ
                                                                                      Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: