Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Eπιστολή της Αλέξανδρος Τεχνική Α.Ε. προς τον Δήμαρχοκ. δήμαρχε, κ.κ. σύμβουλοι,
προχθές  Παρασκευή 24-05-2013 και ώρα 19:30 ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση κατάσχεσης των κινητών περιουσιακών στοιχείων της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. από την εταιρεία μας.
 
Το γεγονός είναι πράγματι πρωτόγνωρο τόσο για τον δήμο Λουτρακίου όσο και για την 30χρονη επαγγελματική ιστορία της εταιρείας μας.
Με καθαρή ματιά και όσο περισσότερο ήρεμη σκέψη προσπαθούμε να αποτιμήσουμε την κατάσταση και κυρίως να δούμε τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει αύριο.
Α. Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
Η εταιρεία μας κατασκεύασε το συγκρότημα του Υδροθεραπευτηρίου (Spa).
Το έργο παρελήφθη οριστικά από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής  τον Ιούλιο του 2012. Το πρακτικό παραλαβής εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σας τον Οκτώβριο του 2012.
Σήμερα έχετε ανεξόφλητες οφειλές  που υπερβαίνουν το ύψος  των € 5.000.000 συμπεριλαμβανομένων τόκων υπερημερίας , δικαστικών εξόδων κλπ..
Ηδη έχουμε επιτύχει δικαστικά την έκδοση τριών διαταγών πληρωμής συνολικού ύψους περίπου € 3.000.000, ενώ πιστοποιήσεις ύψους περίπου € 1.800.000 έχουν εκχωρηθεί μετά από νόμιμη ενημέρωσή σας σε Τραπεζικά Ιδρύματα.
Παράλληλα έχουμε προχωρήσει στην εγγραφή υποθηκών και προσημειώσεων στα ακίνητα  της εταιρείας σας.
Β. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Είναι γεγονός ότι κατά διαστήματα συζητάμε με την Διοίκηση της "Τουριστική Λουτράκι Α.Ε." και μάλιστα πέρυσι το καλοκαίρι φτάσαμε σε συμφωνία διακανονισμού της οφειλής. Η συμφωνία δεν τηρήθηκε , με ευθύνη 100% της δικής σας πλευράς.
Στην συνέχεια αρχίσαμε πάλι συζητήσεις για νέα συμφωνία που διαρκούν περίπου 4 μήνες. Υποβάλλαμε πολλές γραπτές προτάσεις και σχέδια. Δεν πήραμε ούτε μια γραπτή απάντηση.
Μένοντας μόνο στις διαδικασίες του τελευταίου δεκαημέρου υπενθυμίζω ότι την Παρασκευή 17-05-2013, την Τρίτη 21-05-2013 και  την Πέμπτη 23-05-2013 σας κοινοποιήθηκαν έγγραφα τα οποία σε απλά Ελληνικά και σε πολύ έντονο ύφος τόνιζαν ότι πρέπει μέχρι τις 24-05-2013 να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία.
Με άλλα λόγια σας τονίζαμε το αυτονόητο ότι την ώρα που γίνονται οι ατέρμονες συζητήσεις χωρίς σαφή όρια και στόχους και χωρίς καταληκτική ημερομηνία παράλληλα τρέχουν οι υποχρεώσεις μας, οι μισθοί του προσωπικού μας, οι επιταγές και οι τόκοι των δανείων μας, δάνεια που οφείλονται αποκλειστικά στην χρηματοδότηση του έργου σας.
Δυστυχώς δεν γίναμε κατανοητοί και έτσι  ο διάλογος μέχρι σήμερα απέτυχε.
Γ. ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
Όπως προαναφέρθηκε  έχουμε δικαστικά διασφαλίσει μέρος των  απαιτήσεων μας πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της "Τουριστική Λουτράκι Α.Ε."
Επανειλημμένα και σε όλους τους τόνους δηλώσαμε ότι δεν επιθυμούμε την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αλλά την πληρωμή μας έστω και σε βάθος χρόνου. Το δηλώσαμε και το αποδείξαμε εγγράφως με τις δεσμευτικές υπογραφές συμφωνητικού αλλά και με την τεράστια υπομονή και ανοχή μας- 2,5 χρόνια.
Είναι αυτονόητο και είχε επισημανθεί και γραπτώς ότι εάν ο διάλογος δεν έχει άμεσα αποτελέσματα θα προχωρούσαμε σε παρόμοιες ενέργειες.
Ενέργειες δυσάρεστες, με πολύ υψηλό οικονομικό αλλά και ψυχολογικό κόστος για μας.
Είναι όμως επίσης αυτονόητο ότι εάν δεν εξευρεθεί άμεσα σοβαρή και βιώσιμη λύση θα προχωρήσουμε και σε επόμενες παρόμοιες ενέργειες κατάσχεσης :
 • Κινητών περιουσιακών στοιχείων
 • Ακινήτων περιουσιακών στοιχείων
 • Μετοχών, συμμετοχών , κοινοπρακτικών μεριδίων.
Δ. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΗΜΕΡΑ
Ενόψει των συνεδριάσεων Δευτέρας και Τρίτης του Δ.Σ. της εταιρείας και του δημοτικού συμβουλίου αντίστοιχα, επιθυμούμε να μείνουν στην άκρη οι όποιες έντονες γραπτές και προφορικές δηλώσεις ή ανακοινώσεις που έγιναν στα πλαίσια του φορτισμένου κλίματος των τελευταίων ημερών  καθώς και η μεγάλη συναισθηματική φόρτιση.
Ας πάμε λοιπόν στην ουσία, και η ουσία για μας είναι περιληπτικά γραμμένη στο κείμενο που σας κοινοποιήθηκε στις 23-05-2013.
Συγκεκριμένα :
 • ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΗΣ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 1. Χρόνος εξόφλησης περίπου εξαετία
 2. Τα χρήματα, είτε με καταβολή μετρητών, είτε από είσπραξη εκχωρημένων απαιτήσεων, πρέπει κατ΄ ελάχιστον να είναι ογδόντα χιλιάδες  (80.000 €) ευρώ/μήνα
 3. Το επιτόκιο εξόφλησης  δύναται να μειωθεί κατά μια μονάδα από το προβλεπόμενο εκ του νόμου. Σημειωτέον ότι είναι αρκετά χαμηλότερο από οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση συναφθεί σήμερα με τράπεζα και πολύ χαμηλότερο από το επιτόκιο με το οποίο επιβαρυνόμαστε εμείς για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων μας που αφορούν την χρηματοδότηση του έργου σας.
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
 1. Συναινετικές προσημειώσεις στα ακίνητα της εταιρείας για εγκεκριμένες  πιστοποιήσεις για τις οποίες  δεν έχουν εκδοθεί ή τελεσιδικήσει  διαταγές πληρωμής προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα δικαστικά έξοδα που τελικά  επιβαρύνεται η πλευρά σας
 2. Εκχώρηση απαιτήσεων από :
            Επιστροφές ΦΠΑ,  ενοίκια ,  έσοδα από συμμετοχή στην Κ/Ξ ΚΑΖΙΝΟ (εγγυημένα και μη) μετά την άρση της ενεχυρίασής τους  στην Εθνική Τράπεζα,  πιθανά έσοδα από δικαστικές διεκδικήσεις (ποσοστό 50%) , πιθανά έσοδα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ποσοστό 50%)
 1. Επισημαίνουμε ότι εφόσον δεν προχωρούν συναινετικές εξασφαλίσεις θα προχωρούμε σε προσημειώσεις, υποθήκες κλπ. . Η τελική δαπάνη θα επιβαρύνει προσαυξημένη κατά τα νόμιμα την πλευρά σας.
 2. Ταυτόχρονα η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. θα έχει εκπονήσει ρεαλιστικό και αξιόπιστο πλάνο εξεύρεσης των οικονομικών πόρων  που απαιτούνται για την ομαλή χρηματοδότηση της ανωτέρω συμφωνίας
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 1. Εφόσον τηρηθούν τα παραπάνω η  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.
 2. Σε περίπτωση που επιτευχθεί ταυτόχρονη συμφωνία εκμίσθωσης – παραχώρησης λειτουργίας του Υδροθεραπευτηρίου  θα αποκλειστεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης κατά  του Υδροθεραπευτηρίου .
o                   ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ SPA
ΤΙΜΗΜΑ
Προτείνεται κλιμακωτό ως ποσοστό του κύκλου εργασιών ως εξής:
0-500.000 €                                         ποσοστό 5%
500.000-1.000.000 €                           ποσοστό 10%
1.000.000-1.500.000                           ποσοστό 15%
1.500.000 – 2.000.000                                    ποσοστό 20%
2.000.000 και άνω                              ποσοστό 25%
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
12ετής με δυνατότητα με ανανέωσης προκειμένου να αποσβεστούν οι απαιτούμενες επενδύσεις στους τομείς  Εξοικονόμηση ενέργειας, Εκπαίδευση – οργάνωση – αξιολόγηση προσωπικού, Marketing –διαφήμιση
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Οι ήδη εργαζόμενοι θα έχουν προτεραιότητα πρόσληψης στο νέο φορέα υπό τις προϋποθέσεις : αξιολόγησης – ένταξης στο νέο οργανόγραμμα λειτουργίας
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Θα συνεχιστούν και θα  βελτιωθούν οι ισχύουσες παροχές προς τους δημότες Λουτρακίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Παραμένουν εξολοκλήρου στην ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.
loutraki press

Δεν υπάρχουν σχόλια: