Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ
Μετά από δεκαετίες, κατά τις οποίες το Ιαματικό νερό Λουτρακίου ήταν
μετέωρο, η δημοτική Αρχή υπό τον Δήμαρχο Γιώργο Γκιώνη ολοκλήρωσε
τάχιστα τις διαδικασίες ώστε να αναγνωρισθεί επίσημα από το υπουργείο
Τουρισμού, το Ιαματικό νερό Λουτρακίου.

Σε ανάλογες ενέργειες είχε προβεί ο Γιώργος Γκιώνης και κατά την προη-
γούμενη θητεία του και συγκεκριμένα το 2007. αλλά λόγω του αποτέλεσμα-
τος των χρονοβόρων διαδικασιών και του αποτελέσματος των εκλογών που
άλλαξαν τη σύνθεση του Δήμου- δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει το
έργο του.
Έτσι, μετά την απραξία των ημερών της παρένθεσης Λογοθέτη, υποβλήθει
κε η επικαιροποίηση από τη ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε., στις 28 Νοεμβρίου 2014 με
τον απαραίτητο φάκελο πρόσθετων δικαιολογητικών, με αποτέλεσμα η
αρμόδια επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά και ομόφωνα
για την αναγνώριση του φυσικού μας πόρου.
Απομένει η τυπική και αυτόματη πλέον, διαδικασία της έκδοσης Υπουρ
γικής Απόφασης για την αναγνώριση -και τυπικά- του φυσικού πόρου του
Λουτρακίου, ως Ιαματικού
BHMA ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: