Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
                                                                        

              
 Θ Ε Μ Α  :    "Πρόσκληση   σε   συνεδρίαση ".
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  24η  Aπριλίου 2015, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Διάθεση πιστώσεων  δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2.Διάθεση πίστωσης για την ανάθεση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας ‘’Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών Δήμου & Ναυαγοσωστική κάλυψη Δημοτικού Κολυμβητηρίου’’, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αρίθ. 3/2015 σχετικής μελέτης και κατάρτιση των όρων πρόχειρου διαγωνισμού.
3.Διάθεση πίστωσης και έγκριση εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπολόγου.
4.Σύσταση παγίας προκαταβολής στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας για το έτος 2015.
5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί εφέσεως Ιωάννη Βαμποράκη κατά Δήμου.
6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί εφέσεως Ελληνικού Δημοσίου κατά Δήμου.
7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης Ελευθερίας Λέκκα του Δημητρίου για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης της υπ΄αρίθ. 2/2007 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.
8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Σταύρου Κατσαρού του Μιχαήλ  κατά Δήμου.
9. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Ιωάννη Βενετσάνου  κατά Δήμου.
10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Ζωής Θανάση του Γεωργίου κατά Δήμου.
11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής της  ‘’ΦΟΡΤΗΣ  Σ. – ΓΚΕΛΗ Ν. Ο.Ε.’’ κατά Δήμου.
12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής της  ‘’ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.’’ κατά Δήμου.
13.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής της  ‘’Π. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’ κατά Δήμου.
14.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Κυριάκου Παναγιωτόπουλου του Ανδρέα και λοιπών δύο (2) κατά Δήμου.
15.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ή μη παρέμβασης επί ανακοπής Γεωργίου Αναστασόπουλου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών τεσσάρων (4).
16.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Δήμητρας Ρούσση κατά Δήμου.
17.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την αποκατάσταση ζημιών σε τρίτους από υπαιτιότητα του Δήμου.
18.Aνάκληση της υπ΄αρίθ. 486/2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής .


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                  Ο  Πρόεδρος
Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &
                   Τοπικής Κοινότητας                                     Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος       
                                                         

                                                                                            Δήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: