Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

                    
                                                                  ΠΡΟΣ:  Το Διοικητικό Συμβούλιο
    Σχολικής Επιτροπής
  Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
          Σας καλούμε την  19η   του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ  και ώρα   1.30 μ.μ   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων, σε Τακτική συνεδρίαση , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.     
ΘΕΜΑ 1ο : « Ενημέρωση και λήψη απόφασης για ρύθμιση οφειλών Κου Βενετσάνου Κων/νου , μισθωτή του κυλικείου Γυμνασίου – Λυκείου Λουτρακίου»
ΘΕΜΑ 2ον:  « Ενημέρωση σχετικά με οφειλές προς ΔΕΗ - ΟΤΕ – ΙΚΑ»

          Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας.
                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                            ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: