Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
         "Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
                                      Συμβουλίου".


            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 21η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

            1.Περί συγχώνευσης ή μη του Α.Τ. Αγ. Θεοδώρων με το Α.Τ. Λουτρακίου.

2.Κατάρτιση Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, για το έτος 2016.

3.Γνωμοδότηση επί του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 251/2015 Α.Δ.Σ.

4.Σύμπραξη του Δήμου μας με τον Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη που εντάσσεται στην “Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη” του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, μέσω του χωρικού εργαλείου της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (Ο.Χ.Ε.).

5.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου μας, Περιφέρειας Πελοποννήσου & Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.” για την εφαρμογή του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, για τη διετία 2016-2017. Δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στους προϋπ/σμούς 2016 & 2017. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κ.Ε.Π. της Σύμβασης.  

6.Λήψη Απόφασης για εκμίσθωση χώρου εντός του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αγ. Θεοδώρων “ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ”, για χρήση κυλικείου.

7.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Λουτρακίου αδειών πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2016.

8.Διάθεση πίστωσης για κάλυψη εξόδων ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.

9.Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016 για την εκτέλεση της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος.

10.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 229/2015 Α.Δ.Σ. περί προσωρινής & μερικής εκκαθάρισης (ως προς την ιδιοκτ. 3) της 4/2010 Πράξης Αναλογισμού στα Ο.Τ. 186-187 σχεδίου πόλεως Λουτρακίου.

11.Συμμετοχή ή μη του Δήμου μας στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2016.

12.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

13.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας.

14.Έγκριση μεταφοράς στύλου ηλεκτροδότησης (Μ.Τ.) για διάνοιξη δημοτικής οδού στους Αγ. Θεοδώρους.

15.Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου”.

16.Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Διαπλάτυνση χώρου πρόσβασης στο υπόγειο των αποδυτηρίων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου”.

17.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανέγερση νέου Λυκείου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 1/2013).

18.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 237/2015 Α.Δ.Σ., περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους, επονόματι ΣΓΟΥΡΗ Δημητρίου.

19.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Τ. (τέλους καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) Λουτρακίου, ετών 2014 - 2015, επονόματι ΣΑΪΤΗ Αναστασίας. 

20.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους δικαιωμάτων βοσκής, ετών 2005 - 2012, επονόματι ΔΟΣΧΟΡΗ Γεράσιμου. 

21.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων αυθαίρετων κατασκευών Λουτρακίου, έτους 2013, επονόματι ΛΑΖΑΡΟΥ Νικολάου.

22.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης, για το Α’ τετράμηνο 2013, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΣΤΑΜΟΥ Ιωάννη.

23.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας.Κοινοποίηση:                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
  του Δήμου                

                                                                                        ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης
            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  17η   Δεκεμβρίου  2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 16:00 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στo κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :1.      Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου « Βελτίωση τμήματος Ε.Ο. ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΗΡΑΙΟΝ», καθότι εκπνέουν οι εκ του νόμου προθεσμίες.

                                                                                                                     ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ


                                                                                                                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   Δημοτικής Κοινότητας
 Λουτρακίου-Περαχώρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: