Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Έγγραφο φωτιά διαψεύδει τις δηλώσεις Γ. Γκιώνη περί έγκρισης της μελέτης του παραλιακού μετώπου Λουτρακίου . Άρα παράνομη η προκαταβολή των 17 000 ευρώ για την μελέτη ??? (Επισυναπτόμενα έγγραφα )
Μετά από ερώτηση μου προς το Υπουργείο εσωτερικών – Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης  αλλά και προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου , δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, έλαβα έγγραφο – απάντηση η οποία επαληθεύει τις ανησυχίες μου και τις....
απορίες μου τουλάχιστον έως τώρα.  


Η ερώτηση – καταγγελία έχει σχέση με α) «Απευθείας ανάθεσης  εργασίας  Αμοιβής  ελεύθερου  επαγγελματία  για υπηρεσία  τοποθέτησης  ειδών  οριοθέτησης  κολυμβητικής  περιοχής  ακτής Λουτρακίου  (ΑΔΑ: 73ΡΟΟΞΔ1-ΨΟΒ) & β) Απευθείας ανάθεσης προμήθειας  υλικών συντηρήσεως ηλεκτροφωτισμού (ΑΔΑ: ΩΟΒΨΟΞΔ1-2Ω9), αυτές έχουν γίνει με απόφαση του προέδρου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και υπάγονται στον Αυτεπάγγελτο έλεγχος νομιμότητας (άρ.226§1 Ν. 3852/2015 ) και κατά συνέπεια παρακαλείται το   Δημοτικό  Λιμενικό Ταμείο  Λουτρακίου-Περαχώρας όπως - στα πλαίσια του   Αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας - μας αποστείλει τους σχετικούς φακέλους των δύο προαναφερθέντων διοικητικών πράξεων, για το σχετικό έλεγχο αυτών.

Επίσης  Σχετικά με την αρ.23/2015  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου  Λουτρακίου-Περαχώρας,  περί της έγκρισης  του σχεδίου  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Λουτρακίου - Περαχώρας  και  του  Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) με θέμα «Ερευνητική συνδρομή Ε.Μ.Π. προς ένα Στρατηγικό Σχέδιο για τη βιώσιμη κινητικότητα  και  την  ανάδειξη  του  θαλάσσιου  μετώπου  στο  Λουτράκι»,  σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 25§2 του  Νόμου 2971/2001 «Οι προγραµµατικές συβάσεις  των φορέων   διοίκησης   και εκμετάλλευσης λιμένα εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας( νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης) µετά από σύµφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας». Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι βάσει των προαναφερθέντων, απαιτείται έγκριση προκειμένου η εν’ λόγω διοικητική πράξη να καταστεί εκτελεστή, αντίγραφο του σχετικού φακέλου  διαβιβάζεται στο τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Τρίπολης της Α.Δ.Π.ΔΕ&Ι , σχετικά με την απάντηση επί του συγκεκριμένου σκέλους της αναφοράς σας.

Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται ότι ακόμα και σήμερα η Δημοτική Αρχή δια στόματος Δημάρχου διαδίδει  ψευδώς και παραπλανώντας τους επιχειρηματίες του Παραλιακού μετώπου του Λουτρακίου αλλά και  όλους τους Δημότες του Δήμου Λουτρακίου , Αγ .Θεοδώρων και Περαχώρας  ότι η προγραμματική σύμβαση έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Ναυτιλίας και από τον Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , δυτικής Ελλάδος και Ιονίου .

 Επίσης το έγγραφο αυτό αποδεικνύει ότι η προκαταβολή των  Δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ ( 17 000  Ε ) περίπου ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΤΟΥ Δεκεμβρίου 2015 προς την ομάδα των μελετητών του Ε Μ Π  δόθηκε  παρανόμως  Επισυνάπτω την Επιστολή  Απάντηση όπως επίσης  το έγγραφο της Διαύγειας που αποδεικνύει την   προκαταβολή προς το Ε , Μ . Π .
Δεν υπάρχουν σχόλια: