Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘEΟΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λουτράκι 23 - 6 - 2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘEΟΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (
Foundation for Environmental Education - FEE)
, που εδρεύει στη Δανία, με μέλη 73 χώρες από όλες τις ηπείρους. Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)
, την παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής εμβέλειας της χώρας (1951), που κλείνει φέτος 65 χρόνια αδιάλειπτης δράσης σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, σε προγράμματα προστασίας της φύσης, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με 5 διαχρονικά δίκτυα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και στη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, επιμένοντας στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό

 

το γνωρίζουν και το αξιολογούν όλοι οι διαχειριστές ακτών, Δήμοι, Ξενοδοχεία και Camping, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εθελοντικά. Η βράβευση έχει διάρκεια
 ενός έτους
ενώ κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου πραγματοποιούνται τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις των ακτών από Μέλη του Εθνικού αλλά και του Διεθνούς Συντονιστή του Προγράμματος. Για να κερδίσει μια ακτή τη Γαλάζια Σημαία πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται με:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση

Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο.

Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής.

 Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή (οδηγός ασφαλούς κολύμβησης, κώδικας συμπεριφοράς στην ακτή).

 Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής με τη συμμετοχή τοπικών Φορέων (Συλλόγων, Σχολείων, κλπ).
Ποιότητα νερών κολύμβησης

Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις από Διαπιστευμένα Μικροβιολογικά Εργαστήρια  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», είναι η
ποιότητα υδάτων
 σε αυτήν να είναι «
Εξαιρετική
». Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα.

Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή

Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία
Περιβαλλοντική Διαχείριση

Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση

Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.

Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα

 Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά

Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης

 Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή

 Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης

 Απαγόρευση κατοικίδιων ζώων στην ακτή (αιγιαλό)

Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή
 Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις

Παρουσία εκπαιδευμένων ναυαγοσωστών – εξοπλισμένων με σωστικά εφόδια και είδη παροχής πρώτων βοηθειών
https://html1-f.scribdassets.com/3vjykk4xvk5xpduf/images/2-5af96671b4.jpg
 


Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού

 Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες (ράμπες και WC AMEA, αν όχι σε κάθε ακτή, τουλάχιστον σε μία ακτή στον ίδιο Δήμο)
Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Ο Δήμος μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα ήδη από το 1993 και ακτές του βραβεύονται έκτοτε με τη Γαλάζια Σημαία. Και φέτος
τέσσερεις (4) ακτές
 μας
βραβεύτηκαν με τη Γαλάζια Σημαία,
 αφού πληρούν όλα τα κριτήρια του Προγράμματος,
ήτοι εξαιρετική ποιότητα υδάτων κολύμβησης, καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΑΚΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 1. ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1 2. ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2 3.ΠΕΥΚΑΚΙΑ/ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 4. ΜΠΟΥΤΣΙ/ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1.
Οι τρείς (3) βραβευμένες ακτές του Δήμου μας
(«Λουτράκι 1», «Λουτράκι 2» και «Πευκάκια»-Άγ. Θεόδωροι)
 που ανήκουν στην αρμοδιότητά του ως Φορέας εκμετάλλευσής τους, είναι
ΔΗΜΟΣΙΕΣ
 και
ΑΝΟΙΚΤΕΣ
στο κοινό,
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
και αποτελούν
 «λουτρική εγκατάσταση»,
βάσει του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/2000. 2. Παρέχουμε, καθ΄ολη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, υπηρεσίες
ελέγχου της ποιότητας των νερών κολύμβησης
, στις ανωτέρω ακτές, αφού με έξοδα του Δήμου διενεργούμε δειγματοληψίες και εκτός του οικείου Προγράμματος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
καθαριότητας των ακτών
, αλλά και
ασφάλειας των λουομένων
, με την καθημερινή παρουσία ναυαγοσωστών, ως Νόμος ορίζει και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
, μέσω διοργάνωσης πλήθους περιβαλλοντικών δράσεων με τη συμμετοχή Συλλόγων και Σχολείων. 3. Οι
δειγματοληψίες
 που διενεργούνται από το Υπ. Περ/ντος & Ενέργειας, αλλά και αυτές που διενεργούμε με δικά μας έξοδα, γίνονται σε συγκεκριμένα και πλέον αντιπροσωπευτικά
Σημεία Δειγματοληψίας
, με
ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες
και
από Διαπιστευμένα Εργαστήρια
, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι έγκυρα, αποδεκτά και μη αμφισβητήσιμα, ενώ όλα τα στοιχεία του Προγράμματος (Σημεία, συντεταγμένες και αποτελέσματα) είναι προσβάσιμα στο κοινό, μέσω της ιστοσελίδας του Υπ. Περ/ντος & Ενέργειας (www.ypeka.gr). 4. Οι
Ακτές του Δήμου
 μας περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ταυτοτήτων  Ακτών Κολύμβησης, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπ. Περ/ντος & Ενέργειας, του μόνου αρμόδιου Δημόσιου Φορέα ελέγχου των νερών κολύμβησης, αξιολόγησης και χαρακτηρισμού των ακτών, κάθε χρόνο,
σύμφωνα με το οποίο
χαρακτηρίζονται
 ως
«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»,
 κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας των μικροβιολογικών δεδομένων
για τα έτη

2007-2014
, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 76/160/ΕΟΚ και από το 2010 την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.
Γ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017 Ο Δήμος μας και για το έτος 2017, συμπεριλαμβάνεται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρακολουθείται από την Διεύθυνση  Υδάτων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου. Τα ΕΠΙΣΗΜΑ και ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ και το ΥΕΠΚΑ, είναι : α) η παρουσία Εντερόκοκκων (cfu/100ml) και β) η παρουσία Κολοβακτηριδίων (cfu/100ml) Η ταξινόμηση και ο ποιοτικός χαρακτηρισμός των υδάτων, διακρίνεται σε : Α) «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» & Β) «ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,» βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συνόλου των δειγμάτων της ακτής για τις τελευταίες τέσσερεις (4) συναπτές κολυμβητικές περιόδους Γ) «ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΙ Δ) «ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ», βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συνόλου των δειγμάτων της ακτής για τις τελευταίες τέσσερεις (4) συναπτές κολυμβητικές περιόδους.
Ο Δήμος μας συμμετέχει στο εν λόγω Πρόγραμμα και ακτές του συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Κολύμβησης και στο Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης του ΥΠΕΚΑ. Για το έτος 2017: 1) Από το ΥΠΕΚΑ και το αρμόδιο Διαπιστευμένο Εργαστήριο «ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ» το οποίο έχει αναλάβει τις δειγματοληψίες στην Κορινθία, έχουν ήδη διενεργηθεί δύο 2) δειγματοληψίες, στις
24-5-2017
 και στις
19-6-2017
, στις Ακτές : 1 Λουτρακίου (300 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής)

 

2. Νεράϊδα 3. Λίμνη Ηραίου ανατολικά 4. Λίμνη Ηραίου δυτικά 5.Αγία Σωτήρα-Σχοίνος 6. Πευκάκια – Άγιοι Θεόδωροι Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναρτώνται στη θέση : htpp//4862.syzefxis.gov.gr/index.php/bathingwater Στην ιστοσελίδα http//www.bathingwaterprofiles.gr - «Πρόγραμμα» -«Αναζήτηση σημείου παρακολούθησης» είναι αναρτημένα όλα τα αποτελέσματα των επίσημων δειγματοληψιών όλων των προηγούμενων ετών και έχει γίνει η ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ του Δήμου μας
ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΟΙ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ
:
«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ
2) Από τον Δήμο μας και το Διαπιστευμένο Εργαστήριο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ» διενεργούνται δειγματοληψίες σε ένα (1) επιπλέον Σημείο δειγματοληψίας (έμπροσθεν Εστ. «ΙΧΘΥΟΕΣΣΑ») στην Ακτή Λουτρακίου, προκειμένου να υπάρχει αντιπροσωπευτικότερη παρακολούθηση του Προγράμματος, αφού το εν λόγω Σημείο βρίσκεται στο μέσο περίπου της Ακτής, που στα πλαίσια της «Γαλάζιας Σημαίας» ονομάζεται «Ακτή Λουτράκι 2» και αρχίζει από την οδό Αιγαίου και φτάνει έως την πλατεία πριν το Καφέ «CΟCΟΟΝ».  Αποτελέσματα των δειγματοληψιών έχουν ήδη αναρτηθεί στο Πίνακα της Γαλάζιας Σημαίας στην πλατεία πριν το Καφέ «CΟCΟΟΝ».και στο  Δημαρχείο.  Όσον αφορά στα Δελτία Τύπου του ΠΑΚΟΕ, κάθε χρόνο ζητάμε, να μας ενημερώσουν, μεταξύ άλλων, σχετικά με: α) Τις συντεταγμένες των Σημείων Δειγματοληψίας τους, προκειμένου να προσδιοριστούν επακριβώς τα εν λόγω σημεία, από τα οποία αναφέρουν ότι παίρνουν δείγματα νερού β)Τον Αριθμό του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης του εργαστηρίου τους για την εκτέλεση μικροβιολογικών αναλύσεων, από Εθνικό ή Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης και δ) Βάσει ποιάς νομοθεσίας κατηγοριοποιούν και χαρακτηρίζουν μια Ακτή ως «Κατάλληλη» ή «Ακατάλληλη», ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, όταν η κατηγοριοποίηση-χαρακτηρισμός σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Οδηγία 2006/7/ΕΚ), ορίζεται σε «Εξαιρετικής Ποιότητας», «Καλής Ποιότητας», «Επαρκούς Ποιότητας» και «Ανεπαρκούς Ποιότητας» και γίνεται ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΟΝΟ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος &

 

Ενέργειας, μετά από στατιστική εξέταση δειγματοληψιών τεσσάρων (4) συναπτών ετών!
ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ!
Η «Γαλάζια Σημαία» των ακτών του Δήμου μας, αποτελεί περιβαλλοντικό βραβείο, η απονομή του οποίου βασίζεται και στηρίζεται στις προσπάθειες όλων μας, Τοπικών Αρχών, λουομένων και παραθεριστών, για καθαρό περιβάλλον. Ευελπιστούμε και φέτος το καλοκαίρι, να έχουμε αρωγούς στην προσπάθειά μας για καθαρές ακτές, όλους εσάς που ενδιαφέρεστε για την προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού και αστικού) και για την απόλαυση των καθαρών, ασφαλών ακτών του Δήμου μας και των εξαιρετικής ποιότητας νερών κολύμβησης αυτών. Καλό καλοκαίρι!

Δεν υπάρχουν σχόλια: