Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΤΩΡΑ! Διακοπή οιαδήποτε σχέσης: Διώρυγας - Cross the Euro Canal

Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕΔΙΚ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔΙΚ κάνει δεκτό το αίτημα
της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ
για παραχώρηση της Διώρυγας την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017,
στο πλαίσιο διεξαγωγής διεθνούς αγώνα.
Επισημαίνεται, ότι η παραπάνω απόφαση είναι σύμφωνη
με την από 9.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
με την οποία διακόπτεται οιαδήποτε σχέση με την εταιρεία ΩΓΥΓΗΣ
(Cross the Euro Canal).
Ανακοινώσεις, εμφάνιση διακριτικών σημάτων και ιστότοποι της ως άνω εταιρείας,
ουδεμία σχέση έχουν με την διεξαγωγή της διοργάνωσης.
Η παρούσα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας
και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης
.korinthosnews

Δεν υπάρχουν σχόλια: