Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Περαχώρα: Δανειστική Βιβλιοθήκη στο Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη λειτουργίας της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του
σχολείου μας. Έπειτα από προσεκτική καταγραφή,
εκκαθάριση, ταξινόμηση και μηχανογράφηση
όλων των τίτλων, η Δανειστική μας Βιβλιοθήκη
είναι έτοιμη προς χρήση από όλους τους μαθητές
και εκπαιδευτικούς.
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: