Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Δράση SOCIAL HEALTH διαλαμβάνει την μελέτη των τοπικών συνθηκών και του υγειονομικού προφίλ του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, με σκοπό την συνεισφορά στην βελτίωση της πρωτοβάθμιας υγείας, των δημοτικών υπηρεσιών και υποδομών, καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του γενικού πληθυσμού, στελεχών της κοινωνικής οικονομίας και στελεχών των δημοσίων οργανισμών. Η δράση επεκτείνεται σε κοινό προγραμματισμό προγραμμάτων ενημέρωσης και υποστήριξης για ειδικές και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ
  • Ορατή και μετρήσιμη συμβολή στην ανάπτυξη ψηφιακών και πραγματικών υποδομών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και πρόνοιας
  • Μείωση της νοσηρότητας
  • Βελτίωση της υγιεινής και των μεθόδων διατήρησης της υγείας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
Προσφορά δωρεάν υπηρεσιών κατάρτισης σε πολίτες, δημοτικά στελέχη και στελέχη οργανισμών της κοινωνικής οικονομίας
Προσφορά δωρεάν υπηρεσιών ανάπτυξης δεξιοτήτων στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Σύλληψη, ανάπτυξη και λειτουργία εξειδικευμένων ψηφιακών εφαρμογών και παραχώρηση άδειας δωρεάν χρήσης τους από τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Συμμετοχή σε κοινές, συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και τρίτες πηγές, δράσεις έρευνας και ανάπτυξης σε συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η πρόταση διαλαμβάνει την χρήση δημοτικών ακινήτων ή/και εγκαταστάσεων.
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον Διαγωνισμό Κοινωνικής Οικονομίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και της πρωτοβουλίας του Loutraki PLUS, η πρόταση SOCIAL HEALTH κατατάχθηκε πρώτη με βαθμολογία 15 / 15 που έχει ως εξής:
ΑΡΙΣΤΕΙΑ: 5 / 5
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ: 5 / 5

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 5 / 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: