Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ "Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου".

        

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 7η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


            1.Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018.

            2.Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

            3.Διαγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου, λόγω παραγραφής τους.

            4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου.

            5.Αποδοχή ποσού #55.580,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Α' κατανομή έτους 2018) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές.

            6.Έγκριση οικονομικών απολογισμών, ετών 2015 & 2016, του ν.π.δ.δ. "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων".

            7.Έγκριση οικονομικών απολογισμών, ετών 2015 & 2016, του ν.π.δ.δ. "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων".

            8.Χορήγηση ή μη στην ΠΟΥΛΟΥ Παναγιού άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας στην Πλ. Θησέως (μεταξύ των Ο.Τ. 90-92) στους Αγ. Θεοδώρους. Καθορισμός ύψους τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

             
Κοινοποίηση:                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
  του Δήμου                                                                    
                                                                                          ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: