Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Τι είναι η ψηφιακή πλατφόρμα Airbnb και ποιους αφορά
Από την 1η Ιανουαρίου 2017 το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου μέσω ψηφιακών πλατφορμών τύπου Airbnb, είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται με συντελεστές 15% έως 45% εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.


Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες (αλλαγή κλινοσκεπαμάτων, καθαριότητα κλπ), το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστές 22% έως 45%. Το εισόδημα αυτά δηλώνεται συγκεντρωτικά στη στήλη 17 του εντύπου Ε2, στους κωδικούς 60 και 61 και μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1.

-Ανείσπρακτα ενοίκια:

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να απαλλαγούν από την πληρωμή φόρου εισοδήματος για ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2017 θα πρέπει να έχουν ασκήσει αγωγή κατά του ενοικιαστή που δεν καταβάλει εγκαίρως τα οφειλόμενα ενοίκια. Θα πρέπει να επισκεφθούν την εφορία τους για να καταθέσουν φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!ΘΩΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ –ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: