Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

                             
     "Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
                                      Συμβουλίου".


            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
 Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 5η 
Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, 
 για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

            1.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα
 με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

            2.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έργου: "Ανέγερση Νέου
Λυκείου Λουτρακίου" (αρ. μελ 1/2013).

            3.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
 ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας & επαναβεβαίωση αυτών

            4.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που 
αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της                    
      ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε." την            
               10η Σεπτεμβρίου 2018, στα παρακάτω θέματα:
α) Έγκριση της αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
β) Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της Εκθέσεως
 Διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017
γ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού        
                       Ελεγκτή Λογιστή από ευθύνες διαχειρίσεως για 
την εταιρική      χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017

Π Ρ Ο Σ :
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας
    Ζωής".

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι, 2ος όροφος) την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 1:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

            1.Εισήγηση στο Δ.Σ. για έγκριση ή μη, κατά παρέκκλιση,  κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Β επί δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου στον οικισμό "Καλαμάκι" της Δ.Κ. Ισθμίας, στις εγκαταστάσεις της νέας (υπό ίδρυση) και της υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων "ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.".   

            2.Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ έμπροσθεν όψεως ακινήτου επί των οδών Περικλέους 14 & Καραϊσκάκη  στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

            3.Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ έμπροσθεν ακινήτου επί της οδού Ήρας 1  στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.


.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.Συμβούλια Δημοτικών & Τοπικών
   Κοινοτήτων.
2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου                           Μαρία ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 
            Αντιδήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: