Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Η πρώτη θεατρική σκηνή στο Λουτράκι (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)
Μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την πρώτη θεατρική σκηνή στο Λουτράκι ως τις μέρες μας και τα έργα που γίνονται  αυτή την στιγμή στο πάρκο δεξαμενής   
Το Παρακάτω κείμενο είναι του Αντώνη Κουκουλά από το βιβλίο του Λουτράκι και Θερμαλισμός που εκδόθηκε το 1991

Μπορεί ο Δήμος να είχε δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση ανέγερσης λουτρικών καταστημάτων, αλλά δεν παρέβλεπε και τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Στις 8 Μαΐου 1905 ο δήμαρχος Γεώργιος Λέκκας με το Συμβούλιό του, έλαβε απόφαση τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως και χαρακτηρισμού της περιοχής που βρισκόταν κοντά στο δημαρχείο (η περιοχή περίπου που καταλαμβάνεται από την κεντρική πλατεία), ως χώρου ή πλατείας θερινού θεάτρου. Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε από το υπουργείο.
Εργολάβος κατασκευής του έργου αναδείχτηκε ο Παν. Γιαρταγάνης• την εγκατάσταση του φωτισμού «δι' ασετιλίνης» ανέλαβε ως τελευταίος μειοδότης ο Α. Πάτσης• η αγορά των μηχανημάτων σκηνής και πλατείας από τον εργοστασιάρχη Γεώργιο Καζακλή κόστισε 1.450 δρχ. και το θεατράκι άρχισε να λειτουργεί από τον επόμενο χρόνο.98 Πρώτο θεατρικό σχήμα, αυτό του θιασάρχη Σ. Βονασέρα.
Στα 1906 κατασκευάστηκε μόνιμη σκηνή και ο δήμος αποφάσισε, αντί να νοικιάσει το θέατρο, να το παραχωρήσει δωρεάν «εις τίνα θίασον χάριν της αναψυχής των ξένων».99
Ήταν μοιραίο, όμως, η πρώτη θεατρική σκηνή να μην επιζήσει παρά δύο χρόνια μόνο. Ο δήμαρχος που διαδέχθηκε το Γεώργιο Λέκκα, ο θεοφ. Χατζόπουλος, το κατεδάφισε, γιατί οι λουόμενοι στο Λουτράκι δε θα μπορού¬σαν ούτε τα καραβάκια που παράπλεαν τον Κορινθιακό, να βλέπουν, ούτε να εισπνέουν ελεύθερα το ιώδιο της θάλασσας.
Ευτυχώς, έστω και μετά από έναν αιώνα περίπου, ένας άλλος δήμαρχος, ο σημερινός όήμαρχος Γιάννης Γιωτάκης, στο χώρο όπου ο προηγούμενος Θεοφ. Χατζόπουλος κατασκεύασε το υδραγωγείο της πόλης, δημιούργησε μέσα σ' ένα νπέροχο φυσικό περιβάλλον το θερινό ανοιχτό θέατρο του Δήμου. Αναδεικνύοντας και όχι καταστρέφοντας το έργο τον προκατόχου του και συνδυάζοντας την κάλυψη της ανάγκης με την ταυτόχρονη παροχή θεατρικής παιδείας στο Δήμο (αφού δημιούργημα του είναι και το «θεατρικό Εργαστήρι του Πνευματικού Κέντρου όπου τα μέλη του τακτικά φιλοξενούνται στην παραπάνω σκηνή , πραγματοποίησε μια ανεκτίμητη προσφορά στα πολιτιστικά πράγματα του Δήμου αποκαλύπτοντας συγχρόνως το πολιτιστικό επίπεδο των συνδημοτών του

(Κατά προσέγγιση εδώ φτιάχτηκε η πρώτη θεατρική σκηνή στο Λουτράκι) 
Περιγραφή του Έργου σύμφωνα με τις Υφιστάμενες μελέτες.

Η περιοχή ανάπλασης στην οποία αναφέρεται η πρόταση που παρουσιάζεται, βρίσκεται εντός της έκτασης του Πάρκου Δ. Μάτση ιδιοκτησίας του Δήμου έκτασης 82892,00 μ2.

Η πρόταση αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου του Πάρκου Μάτση κρίνεται απόλυτα αναγκαία καθώς απαντά στο μακροχρόνιο αίτημα, για εκπόνηση μελέτης ολοκληρωμένης διαχείρισης και αποκατάστασης του υφιστάμενου χώρου που θα χρησιμοποιείται ως πολιτιστικός και αθλητικός πυρήνας.

Η έννοια της αστικής ανάπλασης του Πάρκου Μάτση Λουτρακίου έχει αποκτήσει διαφορετικά περιεχόμενα, με το πέρασμα των χρόνων, καθώς η πόλη υπόκειται σε μια συνεχή διαδικασία εξέλιξης των περιοχών πρασίνου ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που δέχεται από το εξωτερικό περιβάλλον.

Βασικό αντικείμενο της ανάπλασης αποτελεί η διερεύνηση του χαρακτήρα της τελικής φυσιογνωμίας του χώρου, αναβαθμίζοντας τη σχέση του με την πόλη του Λουτρακίου.

Ειδικότερα η πρόταση της ανάπλασης επιχειρεί να απαντήσει στα παρακάτω αιτήματα:

- Στην πρόθεση εισαγωγής πολιτιστικών χρήσεων και χρήσεων αναψυχής και στην λειτουργική συγκρότηση του ως ενα σύγχρονο χώρο αστικού πρασίνου έτσι όπως αυτό καθορίζεται από το εγκεκριμένο ΓΠΣ της πόλης του Λουτρακίου

(ΦΕΚ 616Δ /26-7-2002.)

- Στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της συνολικής έκτασης, με όρους βελτίωσης και αύξησης της υπάρχουσας φύτευσης προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές ποιότητες της περιοχής.

Κατασκευή Ανοιχτού θέατρου

Το Θέατρο χωροθετείται στο ξέφωτο του πάρκου Μάτση στο σημείο που βρίσκεται ο υφιστάμενος ανοιχτός χώρος που χρησιμοποιείται για παραστάσεις έτσι ώστε να επιτευχθεί η χαμηλότερη δυνατή επέμβαση στην δασοκομία του πάρκου.

Επιπλέον επιχειρήθηκε- μέσω της εκμετάλλευσης της σημερινής υψομετρικής στάθμης η οποία θα υποστεί επιχωμάτωση στο δυτικό τμήμα- την ενσωμάτωση του κοίλου των θεατών στο έδαφος, έτσι ώστε να ενσωματωθεί με τον βέλτιστο τρόπο στο φυσικό τοπίο.

Στο Ανοιχτό θέατρο δύνανται να φιλοξενούνται κινηματογραφικές προβολές, μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραγωγές και άλλες πολιτιστικές δράσεις.

Η αρχιτεκτονική του γραμμή, ακολουθεί τα πρότυπα του αρχαίου Ελληνικού θεάτρου, προσφέροντας στους θεατές του τέλεια ακουστική και απρόσκοπτη θέαση.

Συγκεκριμένα η προτεινόμενη κατασκευή μπορεί να υποδεχτεί 800 θεατές περίπου.

H ορχήστρα του Θεάτρου έχει σχήμα κύκλου, με ακτίνα περί τα 7,10 μέτρα

Μέσα στην ορχήστρα εντάσσεται γεωμετρικό κέντρο για τη χάραξη των καμπύλων κερκίδων, των εδωλίων, με την ακτίνα στο πρώτο κάθισμα στα 13.84 μ ενώ στο τελευταίο 21.40 μ.

Οι κερκίδες έχουν μία κλίση της τάξης των 23 μοιρών.

Καθ όλη την εξωτερική περίμετρο διαμορφώνεται τοιχίο αντιστήριξης που στα δύο άκρα των κερκίδων θα πάρει την μορφή αναλημματικών τοίχων, διαμορφώνοντας δύο περάσματα (πάροδοι), μέσα από τις οποίες περνούν οι θεατές του κάτω διαζώματος, αλλά και αποτελούν τις εισόδους των ηθοποιών κατά τις παραστάσεις.

Επιπλέον θα διαθέτει οικίσκο που θα στεγάζει εξοπλισμό ήχου και εικόνας, αυτόνομο κυλικείο, άρτια καμαρίνια και εύκολη πρόσβαση σε υφιστάμενους χώρους που στέγαζαν αντλητικές εγκαταστάσεις κατά το παρελθόν . (βλ. Ιστορικό)

Τα βρόχινα ύδατα, του κοίλου αποστραγγίζονται μέσα από ένα ζεύγος αγωγών, ανάμεσα στην ορχήστρα και στην πρώτη σειρά των εδωλίων. Tα νερά αυτά μέσω υπογείων αγωγών, θα διοχετευτούν εκτός του πάρκου σε σημείο κατωτέρου επιπέδου από τη σκηνή του Θεάτρου.

Γήπεδα Μπάσκετ - Αντισφαίρισης

Η τεχνική έκθεση αφορά επίσης την κατασκευή νέου γηπέδου αντισφαίρισης, βορείως των υπαρχόντων γηπέδων επί της οδού Ιβύκου καθώς και ένα γήπεδο μπάσκετ στο βόρειο άκρο του Πάρκου.

Το γήπεδο Αντισφαίρησης

Τα υφιστάμενα γήπεδα αντισφαίρισης της πόλης του Λουτρακίου παρουσιάζουν αυξηµένη κινητικότητα καθώς όλο και περισσότεροι δηµότες επιλέγουν το συγκεκριµένο τρόπο άθλησης με αποτέλεσμα η ανάγκη για επιπλέον γήπεδα να είναι επιτακτική.

Κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ

Το Γήπεδο Μπάσκετ θα χωροθετηθεί στη Βόρεια πλευρά του πάρκου Μάτση και

θα αποτελέσει πόλο ελξης για την τοπική κοινωνία συμβάλλοντας και αυτό στην ανάπτυξη του αθλητισμού για ολες τις ηλικίες.

Κατασκευή γηπέδου μίνι- Ποδοσφαίρου όμορο του γηπέδου Μπάσκετ

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της τεχνικήςυπηρεσίας, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και θα ακολουθήσουν πιστά τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Κατασκευή Χαμηλών Πέτρινων μαντρότοιχων (50 εκ ύψος) κοπή δένδρων, εργασίες διαμόρφωσης

Στο αντικείμενο του έργου, περιλαμβάνονται επίσης και οι απαραίτητες εργασίες για την επιθυμητή μόρφωση των οικοπέδων, ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη κατασκευή και λειτουργία τους, όπως:

α. Η αποψίλωση και εκρίζωση θάμνων και φυτών που δεν εντάσσονται στην προβλεπόμενη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η απομάκρυνση των φυτικών γαιών.

β. Η κατασκευή των τεχνικών έργων υποδομής απορροής όμβριων, αποστραγγίσεων και αποχετεύσεων που απαιτεί η ασφάλεια και η εύρυθμη κατασκευή του έργου, καθώς και η σύνδεση με τους υφιστάμενους αποδέκτες.

γ. Οι βελτιώσεις και εξυγιάνσεις που απαιτούνται για την διαμόρφωση των βάσεων των έργων γενικά, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνώσεων που θα γίνουν σε εδαφικά υλικά των οποίων
σκόπιμη ή μη η απομάκρυνσή τους, καθώς και η προσκόμιση νέων Άρχισε και  η κατασκευή του γηπέδου μπάσκετ στο πάρκο δεξαμενήςΔεν υπάρχουν σχόλια: