Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ INFO KIOSK
Δελτίο Τύπου Τοπικών Φορέων
Το καλοκαίρι του 2018 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Τουριστικό Οργανισμό του οποίου οι περισσότεροι τοπικοί φορείςόπως Σύλλογος Επισιτιστών Ξενοδόχων Ν. Κορινθίας, ο Εμπορικός Σύλλογος, ο Σύλλογος Τάξι κλπ. το Τουριστικό Περίπτερο (infokiosk) παροχής
πληροφοριών στους σημειώνοντας τεράστια επιτυχία και εξυπηρετώντας σε 5 μήνες πάνω από .000 επισκέπτες, αναβαθμίζοντας σημαντικά την τουριστική περιοχή του Ισθμού
Το Τουριστικό Περίπτερο αποτελεί ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ καιο σχετικός ορισμός του όρου υπάρχει στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, Ν. 4067/12, ΦΕΚ 79α/2012, Άρθρο 2 Προσωρινή κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο»
από την ΑΕΔΙΚ στον LTO, ενώτο Τουριστικό περίπτερο LTO προκειμένου να το τοποθετήσει στο παραπάνω οικόπεδο και την τοποθέτησή του. Η Πολεοδομία Λουτρακίου εκδίδει για την σύννομη τοποθέτηση του Περιπτέρου κατασκευή δεν μπορεί να βγάλει μόνιμη οικοδομική άδεια εφόσον δεν αποτελεί μόνιμο , ενώ πληροί όλες τις νόμιμες προδιαγραφές ασφάλειας.
στηρίζεται από όλη την τοπική κοινωνία, εφόσον ο του φορείς αυτής, υποστηρίζεται και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την επίπλωση του Περιπτέρου,ενώ ο Δήμος Λουτρακίου Π ει την ανάπτυξή του. Ο LTO με δικά του έξοδα το περίπτερο με διανομή εντύπων, προβολή τοπικών προϊόντων, video ΠΡΟΩΘΗΣΗ του προορισμού, των αξιοθέατων, των εκδηλώσεων επισκεψιμότητας της περιοχής και την καταγραφή στατιστικών στοιχείων που συνδράμουν στην ουριστικής στρατηγικής. Στο Τουριστικό περίπτερο δεν υπάρχει καμία εμπορική ή άλλη δραστηριότητα πλην της προβολής των τουριστικών θεμάτων πληροφοριών στους χιλιάδες επισκέπτες της Διώρυγας του Ισθμού.
Ήδη από την έναρξη λειτουργίας του Τουριστικού Περιπτέρου έχουν καταγραφεί οι εθνικότητες την περιοχή μας, το είδος των πελατών, δηλ. αν είναι οικογένειες, συνταξιούχοι, ζευγάρια, θεματικός τουρισμός κλπ, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων, στοιχεία τα οποία για τον κλάδο είναι θεμελιώδη. Για πρώτη φορά, μια συντονισμένη ουν συμβάλει όλοι οι τοπικοί φορείς της περιοχής αποφέρει στατιστικά στοιχεία τα οποία αποτελούν δείγμα του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης ρίστες και επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν οργανωμένα για τις ομορφιές, τον πολιτισμό, τις δραστηριότητες του Νομού Κορινθίας, τόσο των ορεινών περιοχών, όσο και των
από τον Τουριστικό Οργανισμό Σύλλογος Επισιτιστών , ο Εμπορικός Σύλλογος, ο Σύλλογος Τάξι κλπ., παροχής πληροφοριών στους ηρετώντας σε 5 μήνες πάνω από την τουριστική περιοχή του Ισθμού.
σχετικός ορισμός του όρου υπάρχει στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, Ν. 4067/12, ΦΕΚ 79α/2012, Άρθρο 2. 74. που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το όνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για
Τουριστικό περίπτερο παραχωρήθηκεμε προκειμένου να το τοποθετήσει στο παραπάνω οικόπεδο και η εκδίδει στον LTO Άδεια για την σύννομη τοποθέτηση του Περιπτέρου, δεδομένου ότι η κατασκευή δεν μπορεί να βγάλει μόνιμη οικοδομική άδεια εφόσον δεν αποτελεί μόνιμο
, εφόσον ο LTO αποτελείται και εριφέρεια Πελοποννήσου η ο Δήμος Λουτρακίου Π-ΑΘ με δικά του έξοδα στελεχώνει και video κ.α. με σκοπό την την αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής και την καταγραφή στατιστικών στοιχείων που συνδράμουν στην Στο Τουριστικό περίπτερο δεν υπάρχει καμία εμπορική ή θεμάτων και την παροχή
ουριστικού Περιπτέρου έχουν καταγραφεί οι εθνικότητες την περιοχή μας, το είδος των πελατών, δηλ. αν είναι οικογένειες, συνταξιούχοι, , στοιχεία τα οποία για τον Για πρώτη φορά, μια συντονισμένη συμβάλει όλοι οι τοπικοί φορείς της περιοχής αποφέρει στατιστικά στοιχεία τα οποία αποτελούν δείγμα του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης ρίστες και επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν οργανωμένα για τις ομορφιές, τον πολιτισμό, τις δραστηριότητες του Νομού Κορινθίας, τόσο των ορεινών περιοχών, όσο και των
παραθαλάσσιων. Για το λόγο αυτόν, εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την λειτουργία του Τουριστικού Περιπτέρου όλον τον χρόνο καταδικάζουμε όποια προσπάθεια δυσφήμισης και καταστροφής του συμφέροντα του κλάδου και την εικόνα της περιοχής μας

Τέλος, πιστεύουμε ότι το Τουριστικό Περίπτερο θα αποτελέσει και το του Ισθμού, που ως τώρα δεν έχει υπάρξει καμία προσπάθεια αναμόρφωσης της Εισόδου της Πελοποννήσου.

Δελτίο Τύπου Τοπικών Φορέων
Οι Τοπικοί Φορείς,

Σύλλογος Επισιτιστών Λουτρακίου Εμπορικός Σύλλογος Ταξί Λουτρακίου Ένωση Ξενοδόχων Ν. Κορινθίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: