Όπως είναι γνωστό, η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε μια μεγάλου μεγέθους πολυτελή ρωμαϊκή έπαυλη, με βοηθητικές εγκαταστάσεις και παραπλεύρως λουτρικό συγκρότημα μεγάλων διαστάσεων, υποδομές που ήταν σε χρήση και κατά τον 6ο μ.Χ. αιώνα.