Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

Λουτράκι: Νέο ανοιχτό θέατρο στο Πάρκο Δ. Μάτση "Δεξαμενής" ( 2 Βίντεο)


Μια ιστορική στιγμή για το Λουτράκι και στα καλλιτεχνικά δεδομένα της πόλης μας όπου οι

δραστηριότητες των θεατρικών και γενικότερα πολλών άλλων  εκδηλώσεων θα αποκτήσουν μια άλλη εντελώς νέα πραγματικότητα στην κατασκευή του  ανοιχτού θεάτρου με την διατήρηση φυσικά της ονομασίας του “ Θέατρο Παντελής Ζερβός » .  " Ελπίζουμε να μην καταστράφηκε η επιγραφή  και να διατηρήθηκε όπως ακριβώς ήταν ".  


      

 Περιγραφή του Έργου σύμφωνα με τις Υφιστάμενες μελέτες. Η περιοχή ανάπλασης στην οποία αναφέρεται η πρόταση που παρουσιάζεται, βρίσκεται εντός της έκτασης του Πάρκου Δ. Μάτση ιδιοκτησίας του Δήμου έκτασης 82892,00 μ2. Η πρόταση αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου του Πάρκου Μάτση κρίνεται απόλυτα αναγκαία καθώς απαντά στο μακροχρόνιο αίτημα, για εκπόνηση μελέτης ολοκληρωμένης διαχείρισης και αποκατάστασης του υφιστάμενου χώρου που θα χρησιμοποιείται ως πολιτιστικός και αθλητικός πυρήνας. Η έννοια της αστικής ανάπλασης του Πάρκου Μάτση Λουτρακίου έχει αποκτήσει διαφορετικά περιεχόμενα, με το πέρασμα των χρόνων, καθώς η πόλη υπόκειται σε μια συνεχή διαδικασία εξέλιξης των περιοχών πρασίνου ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που δέχεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Βασικό αντικείμενο της ανάπλασης αποτελεί η διερεύνηση του χαρακτήρα της τελικής φυσιογνωμίας του χώρου, αναβαθμίζοντας τη σχέση του με την πόλη του Λουτρακίου. Ειδικότερα η πρόταση της ανάπλασης επιχειρεί να απαντήσει στα παρακάτω αιτήματα: - Στην πρόθεση εισαγωγής πολιτιστικών χρήσεων και χρήσεων αναψυχής και στην λειτουργική συγκρότηση του ως ενα σύγχρονο χώρο αστικού πρασίνου έτσι όπως αυτό καθορίζεται από το εγκεκριμένο ΓΠΣ της πόλης του Λουτρακίου (ΦΕΚ 616Δ /26-7-2002.) - Στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της συνολικής έκτασης, με όρους βελτίωσης και αύξησης της υπάρχουσας φύτευσης προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές ποιότητες της περιοχής. Κατασκευή Ανοιχτού θέατρου Το Θέατρο χωροθετείται στο ξέφωτο του πάρκου Μάτση στο σημείο που βρίσκεται ο υφιστάμενος ανοιχτός χώρος που χρησιμοποιείται για παραστάσεις έτσι ώστε να επιτευχθεί η χαμηλότερη δυνατή επέμβαση στην δασοκομία του πάρκου. Επιπλέον επιχειρήθηκε- μέσω της εκμετάλλευσης της σημερινής υψομετρικής στάθμης η οποία θα υποστεί επιχωμάτωση στο δυτικό τμήμα- την ενσωμάτωση του κοίλου των θεατών στο έδαφος, έτσι ώστε να ενσωματωθεί με τον βέλτιστο τρόπο στο φυσικό τοπίο. Στο Ανοιχτό θέατρο δύνανται να φιλοξενούνται κινηματογραφικές προβολές, μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραγωγές και άλλες πολιτιστικές δράσεις. Η αρχιτεκτονική του γραμμή, ακολουθεί τα πρότυπα του αρχαίου Ελληνικού θεάτρου, προσφέροντας στους θεατές του τέλεια ακουστική και απρόσκοπτη θέαση. Συγκεκριμένα η προτεινόμενη κατασκευή μπορεί να υποδεχτεί 800 θεατές περίπου. H ορχήστρα του Θεάτρου έχει σχήμα κύκλου, με ακτίνα περί τα 7,10 μέτρα Μέσα στην ορχήστρα εντάσσεται γεωμετρικό κέντρο για τη χάραξη των καμπύλων κερκίδων, των εδωλίων, με την ακτίνα στο πρώτο κάθισμα στα 13.84 μ ενώ στο τελευταίο 21.40 μ. Οι κερκίδες έχουν μία κλίση της τάξης των 23 μοιρών. Καθ όλη την εξωτερική περίμετρο διαμορφώνεται τοιχίο αντιστήριξης που στα δύο άκρα των κερκίδων θα πάρει την μορφή αναλημματικών τοίχων, διαμορφώνοντας δύο περάσματα (πάροδοι), μέσα από τις οποίες περνούν οι θεατές του κάτω διαζώματος, αλλά και αποτελούν τις εισόδους των ηθοποιών κατά τις παραστάσεις. Επιπλέον θα διαθέτει οικίσκο που θα στεγάζει εξοπλισμό ήχου και εικόνας, αυτόνομο κυλικείο, άρτια καμαρίνια και εύκολη πρόσβαση σε υφιστάμενους χώρους που στέγαζαν αντλητικές εγκαταστάσεις κατά το παρελθόν . (βλ. Ιστορικό) Τα βρόχινα ύδατα, του κοίλου αποστραγγίζονται μέσα από ένα ζεύγος αγωγών, ανάμεσα στην ορχήστρα και στην πρώτη σειρά των εδωλίων. Tα νερά αυτά μέσω υπογείων αγωγών, θα διοχετευτούν εκτός του πάρκου σε σημείο κατωτέρου επιπέδου από τη σκηνή του Θεάτρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: