Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Δημοτικό Σχολείο της Περαχώρας: Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού

Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται

σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σχολικό Έτος 2020-2021

Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας

Διεύθυνση

 :  A ́/θμιας  Εκπ/σης ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ      

Κωδικός  Σχολείου

: 9280014     

Έδρα του Σχολείου

: ΠΕΡΑΧΩΡΑ

Τηλέφωνο:

 2744079288     

Fax:

   2744079288

e-mail:

mail@dim-perach.kor.sch.gr

Ιστοσελίδα:

https://blogs.sch.gr/dimperach

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας, βρίσκεται στην Περαχώρα, ένα  ημιορεινό χωριό στα Γεράνεια όρη σε

υψόμετρο 284 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Η  Περαχώρα  χωριό του

νομού Κορινθίας

, έχει  απόσταση

9 χλμ βόρεια του

Λουτρακίου

. Είχε κατοικηθεί από τους προϊστορικούς χρόνους, όπως μαρτυρούν τα

μεσοελλαδικά και υστεροελλαδικά ευρήματα των ανασκαφών στην περιοχή. Η ακμή της περιοχής εντοπίζεται

μεταξύ των ετών 750-725 π.Χ. όταν αυτή πέρασε από την κυριαρχία των

Μεγαρέων

 στους

Κορινθίους

.

Στη νεότερη Ελληνική ιστορία, η περιοχή του σημερινού Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας, διαδραμάτισε

σημαντικό ρόλο, κατά την

Επανάσταση του 1821

, με την ιστορική  μάχη της Περαχώρας (26 Σεπτεμβρίου 1822),

καθώς και μετά τη σύσταση της Ελληνικής Πολιτείας.

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Στο Δημοτικό Σχολείο της Περαχώρας φοιτούν μαθητές/τριες τόσο από το χωριό της Περαχώρας όσο και από τις γύρω περιοχές της Λίμνης Βουλιαγμένης, του Φλάμπουρου, των Πισίων και του Σχίνου.

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, στο σχολείο υπηρέτησαν 15 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 1 είναι Διευθύντρια

και μία αναπληρώτριά της. Το σύνολο των μαθητών-τριών ήταν 51. Τη σχολική αυτή χρονιά, το σχολείο

λειτούργησε ως πενταθέσιο με συνδιδασκαλία των τάξεων της Γ-Δ.

 Στο σχολείο υπάρχει επαρκής υλικοτεχνική υποδομή και μέσα διδασκαλίας ώστε να προωθείται η εφαρμογή

εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών. Η υποδομή αυτή αποτέλεσε

καταλύτη και κατά την περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της οποίας η φοίτηση των

μαθητών/τριών ήταν καθολική.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν πολλές ευκαιρίες συμμετοχής σε επιμορφώσεις και δρουν και οι ίδιοι ως

διοργανωτές ενημερωτικών επιμορφώσεων που σχεδιάζονται από τη διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο. Παράλληλα, υποστηρίζεται η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε διεθνείς και εθνικούς διαγωνισμούς καθώς και σε προγράμματα καινοτομίας. Σκοπός των δράσεων αυτών η ενίσχυση της φαντασίας, της πρωτοβουλίας και της αυτοπεποίθησής τους για καλλιτεχνική έκφραση και πηγαία δημιουργικότητα με αισθητικό αποτέλεσμα. Πολλές από αυτές τις δράσεις έχουν αποσπάσει και βραβεία! Όραμα του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας είναι ένα σχολείο συνδεδεμένο με την τοπική κοινωνία που εστιάζει στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε παιδιού,  διαμορφώνει ένα πολύπλευρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και προσφέρει σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς ένα σχολείο δημιουργικό, ευχάριστο, χρήσιμο και αποτελεσματικό.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Διαμόρφωση ενός πολύπλευρου εκπαιδευτικού προγράμματος που προσφέρει σε μαθητές/τριες και

εκπαιδευτικούς ένα σχολείο δημιουργικό, ευχάριστο, χρήσιμο και αποτελεσματικό .

Σημεία προς βελτίωση

Μεγαλύτερη συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων καλλιέργειας κοινωνικών και

συναισθηματικών δεξιοτήτων για την ενίσχυση των θετικών συμπεριφορών.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Διαμόρφωση εποικοδομητικού κλίματος μεταξύ διεύθυνσης, εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικών φορέων, για την

ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας καθώς και το άνοιγμα αυτής προς την τοπική

κοινωνία.

Σημεία προς βελτίωση

Άνοιγμα του σχολείου και προς την ευρύτερη κοινωνία.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Προθυμία και συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: