Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

Τι αποτέλεσμα έδωσε η τεχνική νοημοσύνη για τις βουλευτικές εκλογές το 2023 στην Ελλάδα.Από το μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό χώρο του κόσμο και σε σύνολο 1000 υπολογιστών με συνολική ισχύ επεξεργασίας δεδομένων άνω των 500 petaflops, δημοσιεύτηκαν τα εξής καταπληκτικά αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένων όλων των παραγόντων ακόμα και τους αστάθμητους παράγοντες. Κάτι παρόμοιο δηλαδή που είχε γίνει πριν μερικά χρόνια με το πρόγραμμα SETI για την αναζήτηση της εξωγήινης νοημοσύνης. Η πρωτοβουλία αυτή έχει να κάνει με μια πρωτοφανή για τα παγκόσμια δεδομένα εφαρμογή τεχνικής νοημοσύνης που έχει είδη εφαρμοστεί για διαφόρους άλλους λόγους. Οι αναλύσεις που έδωσε το σύστημα συσχετίζονται άμεσα με τα κόμματα χωρίς να αναφέρονται σε αυτά αλλά φωτογραφίζουν με τον δικό τους επιστημονικό και μοναδικό τρόπο το αποτέλεσμα . Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με βάση τον συσχετισμό όλων των χρόνων που διεξήχθηκαν εκλογές στην Ελλάδα και από αρχαιοτάτων χρόνων 1ο κόμμα η μονάς 2ο Κόμμα η αντιπαλότητα (Σχέσεις 3ο Κόμμα η πέτρα (λαός) 4ο Κόμμα η άρνηση των 3 πρώτων 5ο Κόμμα ο αδάμας (οι Σκληροί, οι δίκαιοι ) Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: