Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
                                                                     
                 Θ Ε Μ Α  :    "Πρόσκληση   σε   τακτική συνεδρίαση ".


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την  17η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:


1.Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2.Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας  καυσίμων λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2015 (Αριθ. Μελ. 23/2015 ).

3.Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΄΄Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων΄΄.

4.Εξέταση ενστάσεων κατά του 1ου πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ περί διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής & καθαριότητας – ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας & πλαστικών σάκων απορριμμάτων Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.’’.

5.Γνωμοδότηση περί επιβολής τέλους κατάληψης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου περιπτέρων.

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως ακυρώσεως της ΄΄Π. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄ κατά Δήμου.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                               Ο  Πρόεδρος
1.Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &
Τοπικής Κοινότητας         
2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου                                                  
                                                                                ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος
                                                                                          Δήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: