Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: PRO SOCIAL Τοποθέτηση: Μαρία ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΛΟΥΤΡΑΚΙ: PRO SOCIAL το Συνεργατικό Εργαστήριο υπό την αιγίδα της
 Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα:
"Από την συμβατική, στην κοινωνική επιχειρηματικότητα"Δεν υπάρχουν σχόλια: