Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: PRO SOCIAL: Αποσπάσματα του Συνεργατικού Εργαστηρίου

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: PRO SOCIAL το Συνεργατικό Εργαστήριο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα:

"Από την συμβατική, στην κοινωνική επιχειρηματικότητα"


Το Εργαστήριο αφορά σε επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, φορείς εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας και τα στελέχη τους, που επιθυμούν να αναπτύξουν τεχνογνωσία και διαχειριστική δυνατότητα, επωφελούμενοι από το πρόγραμμα του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων "Loutraki PLUS", για:
 να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας,·
 να δημιουργήσουν νέες, κοινωνικές επιχειρήσεις·
 να εμπλουτίσουν το επιχειρησιακό τους πρότυπο δράσης με πρωτοβουλίες πέρα από την συμβατική επιχειρηματικότητα, προς την κοινωνική, συνεταιριστική και αλληλέγγυα οικονομία·
 να συμβάλλουν στην δημιουργία βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες·
 να συνεργαστούν με την ομάδα ειδικών του προγράμματος Loutraki PLUS και του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων για την πρόσβαση σε ποιοτικές χρηματοδοτήσεις, μέσα από την συμμετοχή τους σε κοινά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια: