Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

Αλλάζουμε ΜΑΖΙ: Συνάντηση Ιωάννη Καραπανάγου με εργαζομένους του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων

BLOG%2BPHOTO

Η παράταξή μας αναγνωρίζει το βασικό ρόλο των εργαζομένων στη συνολική λειτουργία του Δήμου και το έργο που καλούνται να παράγουν, για την εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες.Στη Δημοτική Παράταξη “Αλλάζουμε ΜΑΖΙ”, πιστεύουμε ότι η διάρθρωση των Υπηρεσιών και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου επηρεάζει άμεσα την απόδοση των εργαζομένων, την ποιότητα και την ποσότητα του παραγόμενου έργου και θα πρέπει να γίνεται μόνο με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα και επιδιώκοντας μέσα από την επικοινωνία, τη συνεργασία και την συνεννόηση να προωθείται η επίτευξη του μέγιστου θετικού αποτελέσματος, για το κοινό συμφέρον και την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας.

Προβλήματα όπως το μειωμένο προσωπικό, οι ελλείψεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και οι περιορισμοί στις προσλήψεις, διαμορφώνουν μια πιεστική εργασιακή πραγματικότητα, που σε συνδυασμό με τις αντίξοες σε πολλές περιπτώσεις συνθήκες επηρεάζουν τελικά το παραγόμενο έργο. Οι υπηρεσίες δε που καλείται να προσφέρει ο Δήμος στους κατοίκους, ειδικά υπό τις παρούσες κρίσιμες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, είναι απαραίτητες και οφείλει ως θεσμός να το αποδεικνύει στην πράξη καθημερινά.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ιωάννης Καραπαναγος επισήμανε ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον, ως ενεργός πολίτης αλλά και ως κάτοικος που αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινότητας και αποδέκτης των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος, δήλωσε ότι υπάρχουν λύσεις και περιθώρια για βελτίωση της κατάστασης και ότι είναι στις προτεραιότητες του συνδυασμού «Αλλάζουμε ΜΑΖΙ» η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, αντιμετωπίζοντας τον κάθε εργαζόμενο ως μια ξεχωριστή οντότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: