Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

26η Σεπτεμβρίου - Επέτειος της Μάχης της Περαχώρας -Καθιέρωση Δημόσιας Εορτής Τοπικής Σημασίας για τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων

 Το ιστορικό της θέσπισης επετειακού εορτασμού και του αιτήματος για την καθιέρωση

δημόσιας εορτής τοπική σημασίας


Η Ένωση Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Περαχώρας με ιδιαίτερη συγκίνηση, τιμή και

υπερηφάνεια χαιρετίζει την ιστορική απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας για την καθιέρωση

της26^ Σεπτεμβρίου, Επετείου της Μάχηςτης Περαχώρας, ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας.


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 45/2022 ΦΕΚ 108/Α/6-6-2022

Καθιέρωση της 26ης Σεπτεμβρίου ως δημοσίας εορτής τοπικής σημασίας για τον

Δήμο Λουτρακιού - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων Νομού Κορινθίας.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Ι.Του α.ν. 198/1967 «Περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών,

και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεων τινών του α.ν. 447/1937 "περί

τρόπου απονομής σεβασμού εις την Εθνική Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα"» (Α'215).

2.Του άρθρου μόνου του π.δ/τος 555/1977 «Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινών κατά την έκδοσιν

διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής

Αμύνης, Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α' 184).

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του

κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 82/16.11.2021 Εισήγηση του Αναπληρωτή

Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

4.Την υπ' αριθμ. 42/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας με πρόταση του Υπουργού

Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθιερώνεται η 26η Σεπτεμβρίου, επέτειος της Μάχης της Περαχώρας που διεξήχθη το έτος 1822,

ως δημοσία εορτή τοπικής σημασίας για τον Δήμο Λουτρακιού -Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων Νομού Κορινθίας.

Άρθρο 2

Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες πραγματοποιούνται στον Δήμο Λουτρακιού -Περαχώρας -

Αγ. Θεοδώρων Νομού Κορινθίας, περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό σε όλο τον Δήμο από την

8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού καταστήματος

και των λοιπών δημόσιων κτιρίων, από τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές

ώρες της επομένης.

Άρθρο 3

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Άρθρο 4

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2022

Η απόφαση αυτή της Ελληνικής Πολιτείας ικανοποίησε, αφενός, το έντιμο και δίκαιο αίτημα πολλών δεκαετιών της τοπικής μας κοινωνίας για την αναγνώριση της σπουδαίας συμβολής της Μάχης της Περαχώρας στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα του 1821 και την καταγραφή της στην Εθνική Ιστορία.

Καταξίωσε, αφετέρου, ταυτόχρονα, τους μακροχρόνιους και ανιδιοτελείς αγώνες πολλών ανήσυχων ανθρώπων του τόπου μας, που εργάστηκαν με ζήλο και πάθος για την καταγραφή και ανάδειξη της πλούσιας τοπικής ιστορίας και των θυσιών των ηρωικών προγόνων μας στα χρόνια της Εθνεγερσίας, αποτυπώνοντάς τα στα ερευνητικά-ιστορικά τους πονήματα, πνευματική παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενιές.

Το έτος 1971, ο αείμνηστος Λάμπης Αποστολίδης γνωστοποίησε με την έκδοση του δίτομου έργου του «Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821» την άγνωστη, μέχρι τότε, στους περισσότερους κατοίκους της περιοχής πλούσια επαναστατική δράση της Περαχώρας στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Αξιοποιώντας τις ιστορικές πηγές ανέσυρε από την ιστορική λήθη πολλών χρόνων τη Μάχη της Περαχώρας και γνωστοποίησε τη σπουδαία προσφορά των Περαχωριτών στην εθνική προσπάθεια για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού.

Το έτος 1978, ο Λάμπης Αποστολίδης - με πρωτοβουλία του αείμνηστου δημάρχου Παναγιώτη Πρωτοπαππά - εξέδωσε το έργο του «Η Μάχη της Περαχώρας /

(9-11 Σεπτεμβρίου 1822) / ΙΣΤΟΡΙΑ και ΤΡΑΓΟΥΔΙ», το οποίο διανεμήθηκε δωρεάν στους κατοίκους του Λουτρακίου και της Περαχώρας. Σε αυτό ο συγγραφέας του διατύπωσε πρώτος από όλους το ιστορικό αίτημα για την καθιέρωση της Μάχης της Περαχώρας ως Εθνική Τοπική Εορτή ως εξής: « ... Καιρός είναι να τιμηθεί η Μάχη της Περαχώρας και να καθιερωθεί η 9η του Σεπτέμβρη ως ετήσια Εθνική Τοπική Γιορτή της Περαχώρας και των ιστορικών Δερβενοχωρίων της περιοχής.».Το ίδιο έτος ο Δήμος Λουτρακιού Περαχώρας τίμησε σε ειδική

εκδήλωση τον Λάμπη Αποστολίδη, αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη προσφορά του στην καταγραφή και ανάδειξη της Τοπικής Ιστορίας και για το εν γένει πλούσιο συγγραφικό του έργο.

Το έτος 1990, εκδόθηκε από το Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας επί της δημαρχίας του κ. Ιωάννη Γιωτάκη το έργο του αείμνηστου συγγραφέα-ιστορικού ερευνητή Αντώνη Κουκούλά «Στ’ αχνάρια του τόπου μου / Σχεδίασμα Ιστορικό για τον Δήμο Λουτρακιού Περαχώρας», που αποτελεί επιτομή της Τοπικής μας Ιστορίας. Σε αυτό ο συγγραφέας του αναφέρθηκε εκτενώς στη Μάχη της Περαχώρας και διαφοροποιήθηκε από

τον Λάμπη Αποστολίδη μόνο ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της, διατυπώνοντας πρώτος από τους νεότερους τοπικούς ερευνητές την άποψη πως η εναρκτήρια ημερομηνία της μάχης ήταν η 26η Σεπτέμβρη και πως αυτή διήρκησε δύο ημέρες.

Το έτος 2000, το Γυμνάσιο Περαχώρας με πρωτοβουλία του αείμνηστου Γυμνασιάρχη Αναστάσιου Παπαδημητρίου εξέδωσε την ερευνητική εργασία που εκπονήθηκε στο πλαίσιο Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το οποίο υλοποίησε το σχολείο κατά το σχολικό έτος 1999-2000, με τίτλο «Η Μάχη της Περαχώρας, Σεπτέμβρης 1822 / ΠΕΡ ΑΙΑ ΧΩΡΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ & ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», με χορηγό έκδοσης τον Δήμο Λουτρακιού Περαχώρας,

επί της δημαρχίας του κ. Παύλου Παύλου. Η δημοσιοποίηση της ιστορικής έρευνας επιχείρησε να γνωστοποιήσει και να αναδείξει ακόμη περισσότερο στην τοπική κοινωνία το ιστορικό γεγονός της Μάχης της Περαχώρας σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση θεατρικής αναπαράστασης της Μάχης της Περαχώρας από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Περαχώρας στον χώρο του σχολείου, υπό την επιμέλεια του Αναστάσιου Παπαδημητρίου, που συνέγραψε το θεατρικό έργο, και των εκπαιδευτικών του σχολείου φιλολόγων κ. Γεωργίας Παπαντωνίου και

κ. Χαρίκλειας Γρηγορίου, με τη συνεργασία και τη συνδρομή του Αρχαιολογικού Μουσείου Περαχώρας. Η εν λόγω θεατρική αναπαράσταση σχεδιάστηκε με στόχο να πραγματοποιηθεί στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ηραίου Περαχώρας, τούτο όμως δεν κατέστη δυνατό, αφού η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας δεν χορήγησε τη σχετική άδεια. Την ίδια περίοδο τοποθετήθηκαν με φροντίδα του Αναστάσιου Παπαδημητρίου δύο ενημερωτικές πινακίδες

για τους επισκέπτες της περιοχής, που αναφέρονταν στην ιστορική μάχη, η μία στη θέση Βαρδαλί και η άλλη στη θέση Άρα Κούκη, τοπόσημα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή της Μάχης της Περαχώρας. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί, επιπλέον, και η συμβολή στην προσπάθεια ανάδειξης της Μάχης της Περαχώρας από το Γυμνάσιο Περαχώρας και του καθηγητή Εικαστικών του σχολείου κ. Αθανάσιου Ταχταλή, ο οποίος φιλοτέχνησε τον τόσο ταυτισμένο πια και αναγνωρίσιμο πίνακα ζωγραφικής για την εικονογράφηση τη Μάχης της Περαχώρας.

Τα επόμενα χρόνια και εφόσον οι συνθήκες πια ήταν ώριμες, έγιναν οι πρώτες συζητήσεις και καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για την καθιέρωση επετειακών εορτασμών για τη Μάχη της Περαχώρας τον Σεπτέμβριο εκάστσυ έτους, τόσο από φορείς του οικείου δήμου, όσο και από καταξιωμένα πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας σε θέματα ιστορίας και πολιτισμού: Γεώργιος Μπάκος, Νικόλαος Λόης, Μίνα Πέτρου Βενετσάνου, Σωτήριος Πρωτοπαππάς, Ιωάννης Αικατερίνης, Γεώργιος Ζαχάρης.

Έτσι, το έτος 2011 και επί της δημαρχίας του κ. Κώστα Λογοθέτη καθιερώθηκε για πρώτη φορά ο επίσημος εορτασμός της Μάχης της Περαχώρας και μάλιστα με τριήμερες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια του εορτασμού ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου Περαχώρας κ. Γεώργιος Μπάκος, εκπροσωπώντας τον Δήμο Λουτρακιού Περαχώρας, στη σύντομη ομιλία του στην Πλατεία Ταξιαρχών Περαχώρας διατύπωσε την πρόθεση υποβολής αιτήματος για την καθιέρωση της Μάχης της Περαχώρας ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας, το οποίο και υποβλήθηκε επίσημα για πρώτη φορά προς την Ελληνική Πολιτεία επί της δημαρχίας του κ. Κώστα Λογοθέτη με την υπ’ αριθμόν 158 /11-07-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον Πανηγυρικό Λόγο του εορτασμού της πρώτης επετείου εκφώνησε η εκ Περαχώρας καταγόμενη συγγραφέας-ποιήτρια κ. Μίνα Πέτρου Βενετσάνου. Αξιοσημείωτη υπήρξε διαχρονικά και εξακολουθεί να υφίσταται έως σήμερα, η συμβολή του blogger-σκηνοθέτη-συγγραφέα κ. Ιωάννη Αικατερίνη στην ανάδειξη και προβολή της Μάχης της Περαχώρας, στη θέσπιση του επίσημου εορτασμού της και στη διατύπωση αιτήματος για την αναγνώρισή της ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας με την ανάρτηση πλήθους σχετικών άρθρων και παρεμβάσεών του στο ιστολόγιό του.

Το έτος 2018 νέα πρωτοβουλία αναπτύχθηκε αυτή τη φορά από το Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας, το οποίο δια της διευθύντριας αυτού κ. Αγγελικής Βουδούρη και με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων σχολικού έτους 2017-18, που τον αποτελούσαν οι εκπαιδευτικοί κ.κ. Βουδούρη Αγγελική, Γεωργίου Νικόλαος, Θάνου Δήμητρα, Θυμή Μαρίνα, Καρατζά Χρυσούλα, Μυλωνόπουλος Κωνσταντίνος, Πιθαμούδης Γεώργιος, Σκρίνη Μαρία Ελένη, Χονδροθύμιου Θεοφανώ, Χρονοπούλου Μαρία Ιωάννα, και με την ένθερμη υποστήριξη των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών φορέων (Ένωση Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Περαχώρας, Συνεργασία Συλλόγων & Φορέων του Δήμου «Άθλος & Ενέργεια», Προοδευτικός Εκπολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Περαχώρας, Αθλητικός Όμιλος Περαχώρας, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Σχολείων Περαχώρας, Γυμνάσιο Περαχώρας, Νηπιαγωγείο Περαχώρας) και σύσσωμων των κατοίκων της Περαχώρας, υπέβαλε Υπόμνημα -Αίτημα προς τον Δήμο Λουτρακίου Περαγώρας Αγίων Θεοδώρων για την καθιέρωση της 26ης Σεπτεμβρίου, Επετείου της Μάχης της Περαχώρας, ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας. Για την υποστήριξη του αιτήματος και τη ιστορική του θεμελίωση εκπονήθηκε από τον δάσκαλο του σχολείου κ. Νικόλαο Γεωργίου η ιστορική έρευνα μελέτη «Η Μάχη της Περαχώρας - Σεπτέμβριος 1822», στην οποία ο εν λόγω εκπαιδευτικός παρέθετε, επιπλέον, τους ιστορικούς, παιδαγωγικούς, μορφωτικούς και κοινωνικούς λόγους που θα εκπληρώνονταν με την καθιέρωση της Μάχης της Περαχώρας, ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας. Ο κ. Νικόλαος Γεωργίου, εκπροσωπώντας το Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας, παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου τα ιστορικά στοιχεία που ενίσχυαν το αίτημα, γνωστοποιώντας στα μέλη ταυ τα σπουδαία εκείνα ιστορικά γεγονότα που συντελέστηκαν στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης στη γη της Περαχώρας. Εισηγήθηκε, παραθέτοντας τεκμήρια που προέκυψαν από την έρευνά του, την 26η Σεπτεμβρίου, Επέτειος της Μάχης της Περαχώρας, toe ημερομηνία καθιέρωσης δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων. Το Δημοτικό Συμβούλιο προέβη - μετά τη σχετική εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Αναστάσιου Σακελλαρίου και αυτή του δασκάλου κ. Νικόλαου Γεωργίου, αφενός, στην ανάκληση της υπ’ αρ. 158 / 11-07-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής - αφού είχε παρέλθει χρονικό διάστημα έξι ετών άκαρπης και άπρακτης περιόδου για την διεκπεραίωση υλοποίησής της από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών - και, αφετέρου, στην ομόφωνη απόφαση να υποβληθεί από τον Δήμο, δια του Δημάρχου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων κ. Γεωργίου Γκιώνη προς την Ελληνική Πολιτεία εκ νέου επίσημο αίτημα για την καθιέρωση της 26Τκ Σεπτεμβρίου, ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας.

Το έτος 2019, η Ένωση Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Περαχώρας σε συνδιοργάνωση με το Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας πραγματοποίησε στο Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας επετειακή εκδήλωση για την 25ί Μαρτίου 1821 - αφιέρωμα στη Μάχη της Περαχώρας, παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, του βουλευτή Ν. Κορινθίας κ. Χρίστου Δήμα, του Αντιπεριφερειάρχη κ. Αθανάσιου Γκίκα, Περιφερειακών Συμβούλων, πρώην Βουλευτών, του Δημάρχου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων κ. Γεωργίου Γκιώνη, Αντιδημάρχων, πρώην Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, υποψηφίων Δημάρχων, Εκπαιδευτικών των σχολείων της περιοχής, Προέδρων και Μελών Συλλόγων Φορέων της Περαχώρας και της ευρύτερης περιοχής της και πλήθος κόσμου. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν η δημοσίευση της ιστορικής μελέτης «Στα Χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης / Η Μάχη της Περαχώρας / Σεπτέμβριος 1822 /Όταν οι πηγές αφηγούνται...» την οποία παρουσίασε ο δημιουργός της δάσκαλος κ. Νικόλαος Γεωργίου συνεπικσυρούμενος από τις εκπαιδευτικούς κ. Μαρίνα Θυμή και κ. Μαρία Ελένη Σκρίνη. Η εν λόγω ιστορική μελέτη έρευνα εκδόθηκε από το Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας, με ενέργειες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Περαχώρας, με χρηματοδότηση ταυ Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων και με προσωπική μέριμνα του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Παπαθανασίου. Το βιβλίο διανεμήθηκε δωρεάν στους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση και στους μαθητές και στις μαθήτριες των σχολείων της Περαχώρας (Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Σχολείου - Γυμνασίου ). Στην επετειακή εκδήλωση η Ένωση Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Περαχώρας και εκ μέρους όλων των Περαχωριτών τίμησε τους τρεις ανθρώπους του τόπου μας, που συνέβαλαν καίρια στην καταγραφή και στην ανάδειξη της πλούσιας σε επαναστατική δραστηριότητα - κατά τη διάρκεια του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα του ’21 - Τοπικής Ιστορίας της Περαχώρας και των αγώνων των ηρωικών προγόνων μας. Και οι τρεις Περαχωρίτες -Λουτρακιώτες, γέννημα θρέμμα του τόπου μας, που μέσα από το σπουδαίο, πολύχρονο συγγραφικό έργο και τους αγώνες τους, κληροδότησαν σε όλους μας σπουδαία και ανεκτίμητη ιστορική παρακαταθήκη. Με ευγνωμοσύνη και σεβασμό στο έργο τους και αναγνωρίζοντας την ανιδιοτελή αγάπη και την ατίμητη προσφορά τους στην Περαχώρα και στους κατοίκους της που τόσο αγάπησαν, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα-«Τιμής Ένεκεν» - στον παρόντα, τότε, στην εκδήλωση Αντώνη Κουκούλά και στους συγγενείς των αείμνηστων Λάμπη Αποστολίδη και Αναστάσιου Παπαδημητρίου.

Το επετειακό έτος 2021,200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με πρωτοβουλία της ΑΜΚΕ «Λαογραφικό Μουσείο Περαχώρας» και με προσωπικές ενέργειες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της κ. Αθανάσιου Ροβήλου, κ. Μαρίκας Γεωργίου καικ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη (Β') έκδοση της ιστορικής έρευνας - μελέτης του δασκάλου κ. Νικόλαου Γεωργίου «Στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης / Η Μάχη της Περαχώρας - Σεπτέμβριος 1822 / Όταν οι πηγές αφηγούνται...», τιμώντας τα 200 Χρόνια Ελευθερίας των Ελλήνων και την προσφορά των ηρωικών προγόνων μας Περαχωριτών στους Εθνικούς Αγώνες του 1821, διατηρώντας ζωντανό και επίκαιρο έτσι στην τοπική κοινότητα το δίκαιο αίτημα της Περαχώρας για την καθιέρωση της Μάχης της Περαχώρας, ως Εθνική Τοπική εορτή. Η δεύτερη (Β') έκδοση του συγγράμματος χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με απόφαση του Πεpιφεpάpχη κ. Παναγιώτη Νίκα και με τη συνδρομή του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιου Γκιολή και της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχου Παιδείας & Πολιτισμού κ. Αθηνάς Κόρκα Κώνστα για χίλια (1.000) αντίτυπα, τα οποία διανεμήθηκαν δωρεάν κατά τη διάρκεια του επετειακού έτους στους συνδημότες μας, αλλά και στους παρευρισκόμενους στις τριήμερες επετειακές εκδηλώσεις ταυ Σεπτεμβρίου, τις αφιερωμένες στη Μάχη της Περαχώρας, γνωστοποιώντας έτσι την ιστορική μάχη σε ευρύτερο κοινό.

Στη λήψη της ιστορικής απόφασης, τέλος, για την καθιέρωση της Μάχης της Περαχώρας ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας συνέδραμε αποφασιστικά και καθοριστικά το όραμα και η πρωτοβουλία του Αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής Λουτρακιού κ. Πελοπίδα Μαυρόπουλου για τη δημιουργία του πρωτότυπου έργου συμφωνικής μουσικής «Η Μάχη της Περαχώρας», στο πλαίσιο των εορτασμών του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων για τα 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Το όραμα του κ. Πελοπίδα Μαυρόπουλου ενστερνίστηκαν, ενθάρρυναν και υποστήριξαν με κάθε μέσο και σε κάθε επίπεδο ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων κ. Γεώργιος Γκιώνης καθώς και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού του οικείου δήμου, κ. Αθανάσιος Παπαθανασίου. Το εμβληματικό μουσικό έργο που δημιουργήθηκε σε μουσική σύνθεση του Αρχιμουσικού της Παλαιάς Φιλαρμονικής Κέρκυρας κ. Σπύρου Προσωπάρη και με κείμενα - ποίηση του δασκάλου κ. Νικόλαου Γεωργίου - η επίσημη πρώτη του οποίου πραγματοποιήθηκε στην Περαχώρα στις 26 Σεπτεμβρίου 2021 υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου - προέβαλε στο Πανελλήνιο και γνωστοποίησε σε ακόμα περισσότερο κοινό τη Μάχη της Περαχώρας και την πολυσήμαντη αξία και συμβολή της στους Αγώνες των Ελλήνων για Ελευθερία και Δημοκρατία.


Αξίζει να σημειωθεί πως στην εμβληματική και κορυφαία εκδήλωση του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων για τον εορτασμό των 200 Χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση παρευρέθηκαν εκπροσωπώντας την Ελληνική Κυβέρνηση ο Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας κ. Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νικόλαος Ταγαράς, οι Βουλευτές του Νομού Κορινθίας κ. Κωνσταντίνος Κάλλιας και κ. Γεώργιος Ψυχογιός. Την ΠεριφέρειαΠελοποννήσου εκπροσώπησαν ο Αντιπερκρερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής, η Θεματική Αντιπερκρερειάρχης Παιδείας & Πολιτισμού κ. ΑθηνάΚόρκα-Κώνστα, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Π.Ε. Αργολίδας & Π.Ε. Κορινθίας κ. Χάρης Βυτινιώτης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Εξειδικευμένων θεμάτων Π.Ε. Κορινθίας κ. Γεώργιος Οικονόμου,η Ειδική Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Ιωάννα Κασίμη, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας κ. Παναγιώτης Πιτσάκης, ο διευθύνων σύμβουλος της «Πελοπόννησος Α.Ε.» κ. Σωτήριος Μουρίκης, ο τέως Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πετρίτσης, το μέλος της «Νέας Πελοποννήσου» πρώην Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου. Τον Δήμο ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Λουτρακιού Περαχώρας κ. Γεώργιος Γκιώνης, οι Αντιδήμαρχοι και αρκετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και ο πρώην Δήμαρχος κ. ΙωάννηςΓιωτάκης, η Διοικήτρια του Α.Τ. Λουτρακίου κ. Μάρθα Μυστακίδου, ο Λιμενάρχης Κορίνθου Πλωτάρχης Λ.Σ. κ. Παναγιώτης Κοντός, πολλοί άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου, γεγονός που κατέστησε επιτακτική πλέον την ανάγκη, αφού οι συνθήκες είγαν πια ωριμάσει, για την καθιέρωση της Επετείου της Μάχης της Περαγώρας, ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας.

Η Επέτειος των 200 Χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και των 200 Χρόνων Ελευθερίας των Ελλήνων βρήκε τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων και την ιστορική του έδρα την Περαχώρα απόλυτα δικαιωμένους με την ιστορική απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας για την καθιέρωση της Μάχης της Περαχώρας, ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας. Η ιστορική αυτή απόφαση αποτελεί το αντίδωρο ευγνωμοσύνης και τιμής της Πατρίδας στους αμέτρητους, διαχρονικούς, πατριωτικούς, ιερούς αγώνες των προγόνων μας για την απόκτηση του πολυπόθητου αγαθού της Ελευθερίας καθώς και αναγνώριση καθολικά και εν γένει της μακραίωνης ιστορίας αυτού του ένδοξου και ευλογημένου τόπου, των ανήσυχων και δυναμικών του ανθρώπων.


Ο Πρόεδρος & τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Περαχώρας


Δεν υπάρχουν σχόλια: