Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

O Άόρατος Έργολάβος του κ. Παύλου…




Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Παύλου είχε εγκατασταθεί εργολάβος στο έργο του Κολυμβητηρίου επι Δημαρχίας του το καλοκαίρι του 2006. Φυσικά δεν μπορεί να πει και ποιος είναι αυτός ο εργολάβος, μιάς και δεν υπήρξε ποτέ…


Η Δημοτική Αρχή Γκιώνη, με την σημαντική βοήθεια των εμπλεκόμενων Δημοτικών Υπηρεσιών, μελέτησε και κατασκεύασε ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, ουσιαστικά εκ του μηδενός, το οποίο και δημοπρατήθηκε το καλοκαίρι του 2008.
Οσο τώρα για το όψιμο ενδιαφέρον του κ. Παύλου για το Κολυμβητήριο, με ψευδείς αναφορές ότι δήθεν το έργο δημοπρατήθηκε το 2006 και μάλιστα είχε εγκατασταθεί σε αυτό και ο Εργολάβος (!), πρέπει να του φρεσκάρουμε την μνήμη :
• Το έργο του Κολυμβητηρίου εμφανίσθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου για πρώτη φορά το 2001 και έως το 2006 είχε καταντήσει ασανσέρ, αφού το κόστος ανεβοκατέβαινε τη μια χρονιά έμπαιναν οι προκατασκευασμένες κολυμβητικές δεξαμενές την άλλη χρονιά έβγαιναν…
• Στις 15-6-2006 η Δημαρχιακή Επιτροπή με την 192 Απόφαση κατακυρώνει το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την κατασκευή του Κολυμβητηρίου και την αποστέλλει στην Περιφέρεια για Επικύρωση στις 22-8-2006 με αρ. πρωτ.15786.
• Η Περιφέρεια παραπέμπει στην Επιτροπή του άρθρου 18 την Απόφαση της Δημαρχιακής, μιας και θεωρεί ότι η κατακύρωση δεν είναι νόμιμη, διότι διεξήχθη από τριμελή Επιτροπή και όχι από την Επιτροπή του άρθρου 22 Π.Δ.609/85 και στέλνει την κοινοποίηση στη Δημαρχιακή στις 10-10-2006 με αρ. πρωτ. 19256.
• Η Επιτροπή του άρθρου 18 συνεδριάζει στις 25-10-2006 και η σχετική Απόφαση της αποστέλλεται στο Δήμο στις 16-1-2007 με αρ. πρωτ 976.
• Στις 4-12-2006 έγινε συγκρότηση της Επιτροπής για την Δημοπράτηση με την 332/2006 Απόφαση της Δημαρχιακής και όχι όπως αναφέρει ο κ. Παύλου ότι αυτή την ημερομηνία έγινε η Επαναδημοπράτηση του έργου. Πως θα μπορούσε άλλωστε να γίνει αφού η Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 πρωτοκολήθηκε στον Δήμο στις 16-1-2007…
Είναι γνωστό σε όλους ότι η Δημοτική Αρχή Γκιώνη, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, μελέτησε και κατασκεύασε ένα στολίδι στον Τόπο μας, ένα ακόμη σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: