Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                                                       

                   Θ Ε Μ Α  :    "Πρόσκληση   σε   τακτική συνεδρίαση ".


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την  22 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

           1.Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
           2.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.
           3.Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων , έτους 2015.
           4.Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής Δ.Κ. Ισθμίας , έτους 2015.
           5.Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας λειτουργίας της Φιλαρμονικής και της Μουσικής Σχολής του Δήμου’’.
           6.Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εκετέλεση της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος (Αριθ. Μελ. 50/2015).
           7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της υπ΄αρίθ. 307/2015 διαταγής πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά Δήμου.
          8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγών του Δήμου κατά των υπ΄αρίθ. 43, 127, 138, 143, 144, 146, 147/2014  & 180, 181/2014 αποφάσεων Λιμενάρχη Κορίνθου.
          9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ΄αρίθ. 105728/612/13-11-2015 απόφασης Π.Ε. Κορινθίας, περί επιβολής διοικητικού προστίμου.
          10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη εξωδίκου διαμαρτυρίας κατά της Μ.Κ.Ε με την επωνυμία ‘’Κέντρο Προβολής Προώθησης Επικοινωνίας ‘’.
          11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση παρέμβασης επί αιτήσεως ακυρώσεως Σοφίας – Κούλας Μπακουλοπούλου κατά της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Π.Π.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                Ο Πρόεδρος
1.Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &
Τοπικής Κοινότητας     
2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου                                                                       
                                                                                                ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος
                                                                                                            Δήμαρχος 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

          Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 6:30μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1.     Ανατροπή αναλήψεων και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2.     Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2016.
3.     Καθορισμός χώρων-θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2016.
4.     Καθορισμός ζωνών τιμής ανταλλάγματος για τις παραχωρήσεις χώρων επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου έτους 2016.
Κοινοποίηση                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
                                                                               ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
               Σας καλούμε στις 23  του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα  13.30 μ.μ   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων, σε Τακτική συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο :  «Λήψη απόφασης για παροχή Υπηρεσιών Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Ν.Π.Δ.Δ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για το έτος 2016».
ΘΕΜΑ 2Ο : « Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης χώρου στο Γυμνάσιο Περαχώρας – Πέτρινο κτίριο- στο σύλλογο Γυναικών Περαχώρας»
ΘΕΜΑ 3ο : « Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης χώρου στο Επαγγελματικό Κέντρο Λουτρακίου, για τη Διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Υδραυλικών»

                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                          ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
                                                                             

Δεν υπάρχουν σχόλια: